Energie

Leiden Aardgasvrij

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen. We moeten dus in de nabije toekomst op andere manieren verwarmen en koken. In Leiden maken we plannen voor het aardgasvrij maken van de hele stad. De gemeente gaat de komende jaren samen met de Leidse woningbouwcorporaties, energiebedrijven, netbeheerders en bewoners wijkgericht aan de slag met de overgang naar aardgasloze wijken. Er gaat voor veel mensen echt iets ‘achter de voordeur’ veranderen. Daarom is deelname van bewoners hierbij ontzettend belangrijk.

Wij werken aan aardgasvrije buurten

Op dit moment wordt ongeveer 80% van de huizen in Leiden verwarmd met aardgas. Ook kookt het overgrote gedeelte van de Leidenaren op aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die opraakt. Bij de verbranding ervan komt CO₂ vrij. Deze uitstoot versterkt de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Daarom willen we overstappen op nieuwe manieren om te verwarmen, douchen en koken. Uiterlijk in 2050 wordt er helemaal geen gebruik meer gemaakt van aardgas. Bekijk hier de alternatieven en wat dit voor u betekent.

50.000 huizen anders verwarmen

De Leidse Warmtevisie toont aan dat de opgave om alle Leidse huizen in 2050 niet meer met aardgas te verwarmen enorm is. Ongeveer 50.000 huizen moeten in 33 jaar anders worden verwarmd. Dit zijn er gemiddeld 1.500 per jaar.
We starten daarom nu al met de meest kansrijke wijken. Het gaat dan om wijken met veel woningen die om bouwkundige redenen relatief gemakkelijk kunnen worden aangepast, of om wijken die organisatorisch gezien het minst complex zijn om aan te sluiten op het warmtenet, of om een combinatie van deze factoren.
In elke wijk wordt uiteindelijk het gasnet vervangen door een duurzame oplossing. De gemeente kijkt met bewoners en samenwerkingspartners welke oplossing het best past in een gebied. Het is al goed mogelijk om nieuwbouwwijken zonder aardgas op te leveren.

Warmtenet, groen gas of all electric?

Er zijn al diverse alternatieven voor verwarming met aardgas. In de toekomst neemt dit verder toe. In Leiden zijn momenteel 13.000 huishoudens en 200 bedrijven aangesloten op het warmtenet. Deze huizen worden niet meer verwarmd met individuele Cv-ketels. De komende jaren worden meer huizen (o.a. in Zuidwest) hierop aangesloten, terwijl het in andere wijken logischer is om voor geheel elektrische verwarming te kiezen. Dan worden huizen – mits goed geïsoleerd – via een warmtepomp verwarmd. Een soort omgekeerde koelkast. Delen van bijvoorbeeld de Merenwijk lenen zich hier goed voor. De oude binnenstad is een uitdaging, deze zal in de toekomst waarschijnlijk nog steeds grotendeels op gas worden verwarmd. Dit gebeurt dan natuurlijk wel met groen gas (groen gas wordt geproduceerd uit biogas dat weer wordt geproduceerd uit stortafval, GFT-afval, slib, koeienmest en andere dierlijke restproducten. Deze organische producten leveren na vergisting methaan en CO2 op, waaruit biogas ontstaat. Dit biogas wordt vervolgens gedroogd en gezuiverd. Zo ontstaat groen gas). Voor de gehele stad geldt dat besparen van energie altijd een waardevolle investering is.

Wat kunt u zelf doen?

Er zijn verschillende alternatieven voor het gebruik van aardgas. Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor inductie of keramisch koken. Gaat u verbouwen? Laat u dan adviseren door uw wijkambassadeur over isolatiemogelijkheden of vraag een gratis energiescan aan om energie te besparen in huis. Met initiatieven op maat van buurten en bedrijven willen we samen met de stad onder andere bereiken dat er meer energie wordt bespaard (1,5 procent omlaag per jaar). Ook willen we meer gebruik maken van duurzaam opgewekte energie (20 procent in regio).

Meer weten over aardgasvrij wonen?

  • In 2050 moet de energievoorziening in Nederland helemaal duurzaam zijn. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.
  • Ruim 7 miljoen huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas. In de Energieagenda staat welke maatregelen de Rijksoverheid neemt om dit te bereiken.
  • De Green Deal ‘Aardgasvrije wijken’ beschrijft hoe gemeenten stap voor stap werken aan aardgasvrije wijken. Leiden heeft deze Green Deal ondertekend.
  • Stichting HIER Klimaatbureau geeft antwoord op veelgestelde vragen over wonen zonder aardgas.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Gebruik het contactformulier.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier