Energie

Leiden van (aard)gas los!

50.000 huizen anders verwarmen

De opgave om Leidse huizen in 2050 niet meer met aardgas te verwarmen is enorm. Om deze doelstelling 33 jaar te bereiken, gaan we nu al aan de slag. Dat betekent dat gemiddeld per jaar 1.500 woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt. We starten daarom nu al in de meest kansrijke wijken.

De belangrijkste informatie en vragen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Wat is all-electric?
All electric is een verzamelnaam voor technieken waarbij warmte wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit. De elektriciteit wordt waar mogelijk op of rond het gebouw opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Veel nieuwe woningen zijn al erg energiezuinig en maken gebruik van all electric-systemen.

Landelijk elektriciteitsnet

Soms wordt er te weinig elektriciteit opgewekt om de woning of het gebouw te verwarmen. Bijvoorbeeld ’s nachts of tijdens de winter. In die gevallen gebruiken all electric-systemen stroom van het landelijke elektriciteitsnet. Als er te veel stroom wordt opgewekt, wordt deze teruggeleverd aan het landelijke elektriciteitsnet.

Nul-op-de-meter (NOM)

Nul-op-de-meter of NOM is een bijzondere all electric-toepassing. Een woning wordt dan zo verbouwd dat hij over een heel jaar gezien evenveel elektriciteit levert aan het net als van het net afneemt. Dat kan bijvoorbeeld door verregaande isolatie en het gebruik van energiezuinige apparatuur.

Warmtenetten
Warmtenetten transporteren warm water naar woningen, kantoren en andere gebouwen. Het water komt doorgaans van een centrale bron en gaat via een stelsel van pijpen en leidingen naar de gebruikers.

Verschillende manieren
Het water voor een warmtenet kan op verschillende manieren worden verwarmd:
• Door industriële restwarmte.
• In afvalenergiecentrales door de overtollige warmte uit de verbranding van afval.
• Overtollige warmte uit de verbranding van aardgas voor de productie van elektriciteit.
Kleine bronnen
Steeds meer komt warmte ook van kleine bronnen. De ene bron is duurzamer dan de andere. Maar ook als de restwarmte afkomstig is van fossiele bronnen, verminderd een aansluiting op een warmtenet de CO2-uitstoot met ongeveer de helft ten opzichte van aardgas.
Warmtenet in Leiden
Er ligt al een groot warmtenet in Leiden. Met stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in de Leidse regio 19.370 ton CO2-uitstoot vermeden. Er zouden 9 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 193.900 moeten zijn. Dat zijn 46 voetbalvelden vol zonnepanelen! Er is een akkoord bereikt over de uitbreiding van dit warmtenet [LINK persbericht].
Deze leiding maakt deel uit van de warmterotonde [LINK filmpje] en zal de warmtelevering in de regio voor de lange termijn veiligstellen.

Overige vormen van duurzame warmte
Voor grootschalige toepassing in stedelijke gebieden zijn ‘all electric’ en warmtenetten geschikt. Voor kleinschaliger toepassingen zijn er nog andere alternatieven.

Groen gas
groen gas wordt geproduceerd uit biogas dat weer wordt geproduceerd uit stortafval, GFT-afval, slib, koeienmest en andere dierlijke restproducten. Deze organische producten leveren na vergisting methaan en CO2 op, waaruit biogas ontstaat. Dit biogas wordt vervolgens gedroogd en gezuiverd. Zo ontstaat groen gas. Er is op dit moment weinig groen gas in Nederland. Daarom is dit op nu nog geen grootschalige oplossing. Voordeel is wel dat groen gas gebruik kan maken van de bestaande infrastructuur en installaties voor aardgas. Een nadeel is dat het gebruik van biomassa voor de productie van groen gas concurreert met toepassingen in andere sectoren, bijvoorbeeld in de biochemische industrie.
Groen gas is vooral een oplossing als andere duurzame energiesystemen geen uitkomst bieden. Denk aan de Leidse binnenstad of de zuidelijke schil, met veel monumentale panden en een heel compacte ondergrondse infrastructuur. Het is heel ingewikkeld en kostbaar om die netten te vervangen door andere.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier