Energie

Subsidieregeling voor Leidse energie-initiatieven!

Er is weer een nieuwe ronde voor de subsidieregeling ‘Lokale energie-initiatieven’. Dien je voorstel in voor 1 september 2023! 

In april 2021 is de subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven opengesteld. Voor de subsidieregeling is in de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van in totaal € 250.000,- per jaar beschikbaar. Het maximaal te verstrekken bedrag per aanvrager per jaar is € 15.000. Jaarlijks zijn er steeds twee periodes dat je de subsidie kunt aanvragen; van 1 maart tot 1 april en van 1 augustus tot 1 september. Voor de tweede ronde van 2023 kunnen weer aanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier op leiden.nl/energiesubsidie. Doe dit voor 1 september!

Energietransitie: minder CO2-uitstoot
Iedereen die het initiatief neemt om Leidse woningen te verduurzamen of klaarmaakt voor een aardgasvrije toekomst of zich inzet om de kennis en bewustwording van medebewoners te vergroten, komt in aanmerking voor de subsidie. Initiatiefnemers zoals bijvoorbeeld een individuele bewoner, een groep huurders of woningeigenaren, maar ook een (wijk)vereniging, stichting of coöperatie, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.
De subsidie kan worden gebruikt voor de concrete uitvoering van werkzaamheden maar ook worden ingezet om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Hoe meer projecten worden gerealiseerd en slagen, des te meer de CO2-uitstoot afneemt. En dat is uiteindelijk de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

Voorbeelden van initiatieven
De subsidieregeling is niet bedoeld voor de aanschaf van duurzame maatregelen als isolatie of een warmtepomp. Wel kan een initiatief gericht op bijvoorbeeld het opzetten van een collectieve inkoopactie voor subsidie in aanmerking komen. Andere voorbeelden van acties zijn :

  • Warmtecamera-acties waarbij bewoners door middel van infraroodbeelden inzicht krijgen in het energieverlies in hun woning
  • Acties gericht op het plaatsen van kleine maatregelen als tochtstrips en radiatorfolie, eventueel gecombineerd met de inzet van energieadvies door energiecoaches
  • Ook kan gedacht worden aan het opzetten van een ‘Energiebesparingswedstrijd’’ waarbij verschillende wijken of straten tegen elkaar strijden wie de meeste energie kan besparen

Concrete en meetbare resultaten
Gebruik van de subsidie is niet vrijblijvend. Initiatiefnemers moeten bij de aanvraag zo duidelijk mogelijk aangeven wat het initiatief oplevert. Het accent ligt op meetbaarheid en initiatieven hebben dan ook bij voorkeur een concreet resultaat. Het maximale subsidiebedrag dat iemand jaarlijks kan aanvragen bedraagt 15.000 euro. Het totale subsidiebudget bedraagt 250.000 euro per jaar. De subsidieregeling is vastgesteld voor een periode van drie jaar.

Duurzame Energie Merenwijk
In de Merenwijk is een groep bewoners actief, verenigd in Duurzame Energie Merenwijk. Zij vertellen waarvoor zij de subsidie hebben aangevraagd. Laat je inspireren door hun verhaal: Duurzame Energie Merenwijk helpt wijkbewoners

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier