Energie

Burgerberaad

Het burgerberaad

De laatste bijeenkomst van het het burgerberaad is afgerond, op 9 december presenteerde het Burgerberaad Energietransitie haar adviezen aan wethouder Yvonne van Delft en raadslid Antje Jordan. Het resultaat van 5 hele zaterdagen brainstormen, ontdekken en discussiëren in het stadhuis, door zo’n 100 bevlogen Leidenaren.

Adviezen
Hier kun je de adviezen inzien die zijn aangeboden aan wethouder van Delft en Raadslid Antje Jordan. Het zijn 29 adviezen waarvan 24 met een meerderheid zijn aangenomen.

Eindverslag Burgerberaad Energietransitie gemeente Leiden

Wat is een burgerberaad?

Het burgerberaad is een democratisch vernieuwende manier om inwoners te betrekken bij een onderwerp.

Waarom een burgerberaad energietransitie?

Met het burgerberaad wil de gemeente bewoners invloed geven op hoe de energietransitie in Leiden wordt aangepakt. Burgerberaden in andere steden en landen laten zien dat inwoners goede oplossingen kunnen bedenken voor ingewikkelde uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Hoe ziet een burgerberaad eruit?

In Leiden wonen veel verschillende mensen met verschillende meningen. Door alle ideeën en ervaringen te combineren komen we tot beter beleid. In het burgerberaad zitten straks 150 inwoners uit Leiden, die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen.
Leiden wil een duurzame en leefbare stad zijn, voor nu en voor de volgende generaties. Dat brengt met zich mee dat we overstappen van aardgas naar duurzame zonne- of windenergie. De verandering naar een duurzamere stad is ingrijpend en raakt iedereen. Daarom vraagt de gemeente Leiden nu hulp van haar inwoners. Zodat we die overstap zo goed mogelijk kunnen maken.

“Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie?”

Dit is de vraag voor het eerste burgerberaad over de energietransitie. Het betrekken van inwoners bij de energietransitie is belangrijk voor het slagen van deze overgang naar duurzame energie en energiebesparing. Dit burgerberaad overlegt over de energietransitie om gezamenlijk tot aanbevelingen te komen over wat er moet gebeuren.

Hoe werkt een burgerberaad precies?

De deelnemers aan een burgerberaad worden niet gekozen, maar geselecteerd via een loting, dus volstrekt willekeurig. Iedereen uit Leiden van 16 jaar of ouder kan worden ingeloot. Via een steekproef ontvangen inwoners een brief met de vraag of ze willen deelnemen. Daarnaast kunnen inwoners zich ook opgeven. Uit alle aanmeldingen loten we vervolgens weer 150 mensen die samen een afspiegeling vormen van de Leidse bevolking. Criteria die zorgen voor een goede afspiegeling van de bevolking zijn bijvoorbeeld  leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, etc. Voor de deelname aan het burgerberaad ontvangen deelnemers een vergoeding van 250 euro in de vorm van een voucher, geld of een donatie aan een goed doel naar keuze.

Met elkaar in gesprek

Het maakt niet uit of iemand vooraf veel of weinig weet van het onderwerp. Het is juist belangrijk dat iedereen kan meepraten vanuit zijn dagelijkse kennis en ervaring. In 5 bijeenkomsten die om de drie weken plaatsvinden werkt het burgerberaad in werkgroepen voorstellen uit. Dit gebeurt onder deskundige en onafhankelijke begeleiding van Leidse Gesprekken, een democratisch burgerparticipatie initiatief.
De werkgroepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen, inspiratoren en ambtenaren en kunnen daarnaast zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen.

Het burgerberaad voorstel

De voorstellen van het burgerberaad worden aangeboden aan het college. Het college neemt geen besluit over deze voorstellen maar adviseert de raad over realiteit, haalbaarheid en de aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De raad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad.

Contact

Als u vragen hebt, kunt u mailen naar burgerberaad@leiden.nl.

Engels
You can now register to participate in the Citizens’ Council on Energy Transition.The Citizens’ Council advises the municipality of Leiden on the transition to sustainable energy. 

Citizen’s Council in brief 

In the Citizens’ Council, 150 Leiden residents will engage in dialogue with each other during a series of meetings on energy transition. You have the opportunity to be one of these particpants. The Citizens’ Council will provide recommendations to the municipality on how to best transition to less and cleaner energy in the coming years. 

We are organising this Citizen’s Council because the municipality values hearing your opinion. The energy transition concerns us all. Everyone’s experience and ideas matter; as together they form a comprehensive picture. It does not matter whether you have extensive or limited knowledge on the subject. Before the meetings, you will receive all the information you need. Guided by an independent facilitator, you will work in small groups towards a joint proposal. The municipal council ultimately decides on the proposals of the Citizens’ Council. 

Why is this Citizen’s Council energietransitie? 

By 2050, the energy supply in the Netherlands must be almost entirely sustainable. Using natural gas for cooking or heating will no longer be possible, only renewable energy sources such as solar and wind energy will be used. This is necessary due to climate change. 

The switch to alternative energy sources will have an impact on everyone’s finances and daily lives. It will affect us all. That is why we believe it is important to hear the experiences, concerns and ideas of a wide range of residents from Leiden. This way, we can make the transition together as smoothly as possible. Your opinion matters. 

What does participation entail?* 

– The kick-off meeting is on Saturday 16 September 2023 is from 10am-4pm; 

– Subsequent meetings are on 30 September, 28 October, 25 November, 9 December 2023; 

– The Citizen’s Council will be held at the town hall, lunch is provided; 

– Participants will receive compensation of 250 euros in the form of a voucher, cash or donation to charity. We will work with individuals on social benefits, if necessary, to prevent any potential reduction in their benefits.  

You must register for the Citizen’s Council 

With this letter we will let you know that you have been selected and can therefore participate in the Citizen’s Council. You can now apply to participate. We then draw 150 people from all applications to represent the residents of Leiden. 

You can apply until 30 June 2023 via leiden.nl/burgerberaad. 

If you cannot attend, you may share this invitation with a person from your household. One person (aged 16 or over) per selected address may apply. The 150 enrolled participants will be known in early July. After registration, further communication will be by email. 

Assistance 

If you require assistance to participate in the meetings,, for example because you have mobility problems or need childcare, lease let us know when you register. We will work on finding a solution. 

More information 

You can find more information about the Citizen’s Council at leiden.nl/burgerberaad. Make sure to also read the answers to the frequently asked questions. 

Contact 

If you have any further questions or need assistance with your registration, please contact the municipality of Leiden at 14 071 dial 4; Monday to Friday 9am-5pm. You can also send an email to burgerberaad@leiden.nl.  

 *Check the conditions for participation on the application form. 

 

 

Thema avond Energietransitie

Op woensdagavond 19 mei hebben we een belangrijke stap gezet op weg naar het burgerberaad energietransitie. En wat is het fijn dat we dat met zoveel betrokken inwoners konden doen! Meer dan honderd mensen kregen onder andere een voorproefje via een micro-burgerberaad dat begeleid werd door Leidse Gesprekken. Het was een mooie avond met een afwisselend en interactief programma. De avond werd afgesloten met een gedicht van Zoe vd Kerkhof: De energiekloof 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier