Energie

Burgerberaad

Wat is een burgerberaad?

Het burgerberaad is een democratisch vernieuwende manier om inwoners te betrekken bij een onderwerp.

Waarom een burgerberaad energietransitie?

Met het burgerberaad wil de gemeente bewoners invloed geven op hoe de energietransitie in Leiden wordt aangepakt. Burgerberaden in andere steden en landen laten zien dat inwoners goede oplossingen kunnen bedenken voor ingewikkelde uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Hoe ziet een burgerberaad eruit?

In Leiden wonen veel verschillende mensen met verschillende meningen. Door alle ideeën en ervaringen te combineren komen we tot beter beleid. In het burgerberaad zitten straks 150 inwoners uit Leiden, die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen.
Leiden wil een duurzame en leefbare stad zijn, voor nu en voor de volgende generaties. Dat brengt met zich mee dat we overstappen van aardgas naar duurzame zonne- of windenergie. De verandering naar een duurzamere stad is ingrijpend en raakt iedereen. Daarom vraagt de gemeente Leiden nu hulp van haar inwoners. Zodat we die overstap zo goed mogelijk kunnen maken.

“Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie?”

Dit is de vraag voor het eerste burgerberaad over de energietransitie. Het betrekken van inwoners bij de energietransitie is belangrijk voor het slagen van deze overgang naar duurzame energie en energiebesparing. Dit burgerberaad overlegt over de energietransitie om gezamenlijk tot aanbevelingen te komen over wat er moet gebeuren.

Hoe werkt een burgerberaad precies?

De deelnemers aan een burgerberaad worden niet gekozen, maar geselecteerd via een loting, dus volstrekt willekeurig. Iedereen uit Leiden van 16 jaar of ouder kan worden ingeloot. Via een steekproef ontvangen inwoners een brief met de vraag of ze willen deelnemen. Daarnaast kunnen inwoners zich ook opgeven. Uit alle aanmeldingen loten we vervolgens weer 150 mensen die samen een afspiegeling vormen van de Leidse bevolking. Criteria die zorgen voor een goede afspiegeling van de bevolking zijn bijvoorbeeld  leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, etc. Voor de deelname aan het burgerberaad is er een voucher van 250 euro voor het verduurzamen van je huis beschikbaar.

Met elkaar in gesprek

Het maakt niet uit of iemand vooraf veel of weinig weet van het onderwerp. Het is juist belangrijk dat iedereen kan meepraten vanuit zijn dagelijkse kennis en ervaring. In 4-6 bijeenkomsten die om de drie weken plaatsvinden werkt het burgerberaad in werkgroepen voorstellen uit. Dit gebeurt onder deskundige en onafhankelijke begeleiding van Leidse Gesprekken, een democratisch burgerparticipatie initiatief.

De werkgroepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen, inspiratoren en ambtenaren en kunnen daarnaast zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen.

Het burgerberaad voorstel

De voorstellen van het burgerberaad worden aangeboden aan het college. Het college neemt geen besluit over deze voorstellen maar adviseert de raad over realiteit, haalbaarheid en de aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De raad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad.

Krijgt u een persoonlijke uitnodiging?

Dan is dat een unieke kans om invloed uit te oefenen op wat er in de stad gaat gebeuren!


Contact

Als u nu al vragen hebt, kunt u mailen naar burgerberaad@leiden.nl.

Ook als u de thema-avond toch niet kunt bijwonen, kunt u annuleren via een mail naar burgerberaad@leiden.nl.

Thema avond Energietransitie

Op woensdagavond 19 mei hebben we een belangrijke stap gezet op weg naar het burgerberaad energietransitie. En wat is het fijn dat we dat met zoveel betrokken inwoners konden doen! Meer dan honderd mensen kregen onder andere een voorproefje via een micro-burgerberaad dat begeleid werd door Leidse Gesprekken. Het was een mooie avond met een afwisselend en interactief programma. De avond werd afgesloten met een gedicht van Zoe vd Kerkhof: De energiekloof 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier