Energie

Energiek Leiden aan de slag met energiecoaches

Met behulp van de subsidie Lokale Energie Initiatieven Leiden wil Coöperatie Energiek Leiden binnenkort de inzet van de energiecoaches goed coördineren zodat de energiecoaches effectief aan de slag kunnen gaan in de stad. Met persoonlijke gesprekken brengen zij in beeld welke maatregelen voor jouw woning en woonsituatie het meeste opleveren.

Via het bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk was al een aantal energiecoaches opgeleid. Nu komt hier een grote groep bij die met budget van de gemeente is opgeleid. Deze coaches kunnen stadsgenoten helpen om meer inzicht te krijgen wat betreft eenvoudige besparingen. Energiek Leiden zet zich in om Leidenaren te helpen met energie besparen en duurzame energie op te wekken. ‘Persoonlijke contacten met medebewoners zijn belangrijk voor Energiek Leiden’ zo benadrukt Alfons Ramb, bestuurslid van Coöperatie Energiek Leiden. ‘Om aardgasvrij te kunnen wonen moeten zoveel mogelijk kansen worden benut om zelf duurzame energie te produceren, maar energie besparen met kleine maatregelen en isolatie blijft net zo belangrijk. Daarvoor willen we aan de slag met energiecoaches.’

Subsidie Lokale Energie Initiatieven Leiden
Met de inzet van de energiecoaches komt er voor de medewerkers van Energiek Leiden een behoorlijk portie extra werk bij. Alfons licht dit toe: ‘Aanvragen voor gesprekken moeten we inplannen en resultaten worden bijgehouden. Maar we willen de energiecoaches ook begeleiden en zorgen voor gelegenheid om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Al met al een behoorlijke organisatie. Om deze organisatie te bekostigen hebben we een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling Lokale Energie Initiatieven Leiden.’ Deze nieuwe subsidieregeling is speciaal bedoeld voor dit soort initiatieven waarbij je meer stads- en buurtgenoten gaat betrekken bij de energietransitie.

Beeldbellen en keukentafelgesprekken
‘De energiecoaches zijn mensen die vaak al betrokken waren bij bijvoorbeeld een wijkinitiatief of vanuit eigen interesse bezig zijn geweest om anderen te helpen met het verduurzamen van woningen’, zo vertelt Alfons. ‘Deze groep enthousiaste mensen heeft een onlineopleiding van HOOM gevolgd en daarmee extra kennis en kunde opgedaan. De energiecoaches zetten zich vrijwillig en belangeloos in. Met persoonlijke gesprekken, liefst aan de keukentafel maar nu nog vooral via beeldbellen, brengen zij in kaart welke mogelijkheden er voor uw huis en woonsituatie zijn.

Verder hebben we een plan neergelegd om de bevindingen en maatregelen bij te houden in het zogenaamde HOOM-dossier. Zo kunnen we op termijn heel goed in beeld brengen wat de investeringen concreet hebben opgeleverd. Deelnemers ontvangen een overzicht van mogelijke maatregelen met prijsindicatie en welke besparing ze ermee kunnen halen. Het geeft heel veel inzicht. En doordat iemand tevoren kan zien wat de investering oplevert, wordt het makkelijker om te beslissen om wel of niet te investeren. Hierdoor geven we bewoners handelingsperspectief.’

Werkgebied energiecoaches
In principe werken de energiecoaches verspreid door heel Leiden, maar er is een uitzondering, merkt Alfons op. ‘Leiden heeft een hele mooie, historische kern met veel monumentale woningen. De energiecoaches zijn enthousiaste en goed opgeleide mensen, maar het vraagt specialistische kennis om monumentale panden te verduurzamen. Ze richten zich dan ook vooral op de schil en de buitenwijken van Leiden.’

Maar ook voor bewoners van monumentale panden is specialistische hulp beschikbaar. Je kunt hiervoor contact opnemen met bijvoorbeeld De Groene Grachten, Duurzaam Bouwloket of Erfgoed Leiden.

Wijkambassadeurs versus energiecoaches
Gemeente Leiden werkt al jaren met de GOED-campagne. Daarvoor is in elke wijk minimaal één wijkambassadeur actief. Ook Alfons was enkele jaren wijkambassadeur, voor het Roodenburgerdistrict. Hij legt het verschil in taken uit. ‘Wijkambassadeurs en energiecoaches vullen elkaar aan. De wijkambassadeur richt zich vooral op groepen mensen en wijkacties. De energiecoach gaat in gesprek met individuele bewoners en geeft tips en adviezen die specifiek voor het eigen huis interessant zijn.’

Meld je aan voor een gesprek!

De energiecoaches starten naar verwachting dit voorjaar al met de gesprekken. Inwoners kunnen zich binnenkort aanmelden voor een gesprek via hun wijkambassadeur of door een mail te sturen naar info@energiekleiden.nl.

Ga ook aan de slag met subsidie!
Heb jij ook een mooi idee of initiatief om mensen enthousiast te maken voor energie besparen? Dan is deze subsidie misschien ook iets voor jou! Meer informatie vind je op leiden.nl/energiesubsidie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier