Energie

Isolatiesubsidie en energieadvies

Aanmeldmogelijkheid gesloten

Het is op dit moment helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit adviestraject. Er was in deze subsidieregeling Isolatiemaatregelen ruimte voor 150 aanmeldingen. In een paar dagen tijd zijn er meer dan 150 aanmeldingen binnengekomen. De mogelijkheid om aan te melden is daarom gesloten.

Houd vooral de website www.gagoed.nl en de Stadskrant in de gaten. Of abonneer je op de nieuwsbrief van de GOED wijkambassadeurs voor het laatste nieuws rondom energiebesparing.

——–

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Isolatiemaatregelen Leiden 2022 vastgesteld. Met de subsidieregeling ondersteunt de gemeente woningeigenaren die zelf onvoldoende middelen hebben om hun woning te verduurzamen. De Leidse subsidieregeling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak ‘Bestrijding energiearmoede’ dat begin april van dit jaar door het college is vastgesteld. 

Met vaststelling van deze regeling wil het college zich richten op het isoleren van de slechtst geïsoleerde koopwoningen uit het lagere segment. Het gaat om ongeveer 1530 woningen. Vooralsnog heeft de gemeente het doel van deze groep ongeveer 150 woningeigenaren te adviseren en ontzorgen waarvan ongeveer 65 woningen daadwerkelijk verduurzaamd gaan worden:

  • met een WOZ-waarde tot de NHG-grens (in 2022 355.000,- euro);
  • die grondgebonden zijn  (dus geen onderdeel uitmaken van een VVE)
  • en voor het jaar 1992 gebouwd zijn.

De subsidie kan gecombineerd worden met de landelijke ISDE-regeling.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie): “Het Leidse stadsbestuur vindt het belangrijk dat deze regeling er is voor woningeigenaren die het zelf niet kunnen betalen om te investeren in hun huis. Omdat we willen we dat er goed gebruik gemaakt wordt van de regeling, wordt deze groep ook volledig ontzorgd in het hele traject. Dus het wordt deze groep woningeigenaren zo makkelijk mogelijk gemaakt om hun huis te verduurzamen en energie te besparen.”

Het traject

De gemeente biedt woningeigenaren, die aan de voorwaarden voldoen, gratis maatwerkadvies over energiebesparende maatregelen en gedrag, en verzorgt offertes van (zo veel mogelijk) regionale/lokale aanbieders. Ook de uitvoering wordt geregeld en de woningeigenaar wordt geholpen met het aanvragen van subsidies en eventueel een lening. Hiermee worden woningeigenaren zoveel mogelijk geholpen en gestimuleerd om gebruik te maken van de mogelijkheden om hun woning tegen minimale kosten te voorzien van basisisolatie, zoals vloer,- dak-, spouwmuurisolatie en HR++-glas.

Als de werkzaamheden bij de woning zijn afgerond, wordt gratis het energielabel van de woning vastgesteld. Dit geeft inzicht aan de bewoner en de gemeente krijgt een steeds beter beeld van hoe de verduurzaming van de woningen in Leiden ervoor staan.

Voor deze winter zijn er 150 advies- en ontzorgingstrajecten ingekocht bij het bedrijf Susteen. Als de aanpak succesvol blijkt dan wil de gemeente dit aantal uitbreiden.

Hoe kom ik in aanmerking?

Woningeigenaren die in aanmerking komen (dus met een WOZ-waarde tot 350.000,-) ontvangen dit najaar een brief van de gemeente met meer informatie over het gehele traject. Ook werkt de gemeente samen met welzijnsorganisaties in de stad om woningeigenaren ook langs deze weg te informeren.

Meer informatie over energiebesparing

Iedere inwoner met zorgen over het betalen van de energierekening of met vragen over energiebesparing, kan aankloppen bij de gemeente. Dan worden deze inwoners in contact met de juiste projecten, instanties of personen.

Aanmelden

Via de site van Susteen kun je je aanmelden.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier