Duurzaam Ondernemen

Samen voor zero emissie stadsdistributie!

Leiden en brancheorganisaties gaan samen voor zero emissie stadsdistributie

De gemeente en Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, VNO NCW Rijnland, Horeca Nederland afdeling Leiden, Centrummanagement Leiden en Stichting Ondernemend Leiden hebben het Convenant Stedelijke Distributie 071 ondertekend. Vanaf 1 januari 2025 wordt een zero-emissiezone voor goederenvervoer in de binnenstad ingesteld.

Met het ondertekenen van het convenant wordt gezamenlijk een grote stap gezet naar zowel emissievrije stadsdistributie in 2025 als een flinke vermindering van het aantal bewegingen van vervuilende voertuigen. Om dit voor elkaar te krijgen, moet nog veel worden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan goede locaties voor goederenoverslag en/of distributiepunten waar leveranciers hun goederen kunnen overladen in kleinere elektrische vervoersmiddelen, Of aan ondernemers die voor het bezorgen van bestellingen overstappen op elektrisch vervoer of bakfietsen. Ook nieuwe manieren van samenwerking en het bundelen van vrachten waardoor minder vervoersbewegingen nodig zijn, kunnen een oplossing zijn.

Koplopers in Leiden

In Leiden hebben we al een aantal koplopers met goede initiatieven zoals het eerste stadsdistributiepunt van CityHub, die onder meer nauw samenwerkt met de elektrische boot van CityBarge, Inzamelhelden en ondernemersvereniging HerenDoeza met hun elektrische bakfietsen voor respectievelijk het ophalen van afval en het bezorgen van goederen, Lessgo en Logi Connekt, die niet alleen gebruikmaken van elektrische vervoermiddelen, maar ook van hubs waardoor de stad zonder emissie op maat bevoorraad kan worden. Drukkerij De Bink is een bedrijf dat al samenwerkt met Lessgo voor slimmere en schonere bezorging van hun bestellingen. Hiernaast zijn ook MyPup, Picnic, Duwo en diverse andere partijen en bedrijven actief met oplossingen om stadsdistributie duurzamer te maken.

Wethouder Ashley North: “Om ervoor te zorgen dat onze historische binnenstad nu en straks een fijne, aantrekkelijke en economisch bloeiende plek blijft, moeten we actie ondernemen. Leiden wordt steeds drukker en de ruimte die we hebben is schaars. We zien kansen om deze ruimte anders in te delen met meer ruimte voor de fiets, voetganger en groen, maar ook ruimte voor schone vervoersvormen. De gemeente draagt daar zelf ook zoveel mogelijk aan bij door het goede voorbeeld geven. We hebben al elektrische veegwagens in gebruik genomen en in ons inkoopbeleid is de zero emissie levering als voorwaarde meegenomen. Ik ben trots op de ondernemers die samen met de gemeente op zoek gaan naar oplossingen zoals schone en geluidsarme voertuigen of goederenhubs. Zo bereiden we ons samen voor op de toekomst.”

Werkgroepen in 2021 van start

Op basis van het convenant worden een kernteam en twee werkgroepen ingesteld die vanaf januari 2021 aan de slag gaan. Zij zullen mede de uiteindelijke opzet en inrichting van de zero-emissiezone vanaf januari 2025 in Leiden bepalen, binnen de gestelde (wettelijke) kaders. De aandachtsgebieden zijn communicatie, goederenoverslagpunten en emissievrije transportmiddelen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier