Circulaire Economie

Op weg naar een Circulair Leiden!

In Nederland gebruiken we bijna driemaal meer grondstoffen dan waar de aarde in kan voorzien. Dat kunnen we niet langer zo volhouden. We moeten toewerken naar gebruik en hergebruik van duurzame materialen. Daarom zet gemeente Leiden zich in om vanaf 2050 volledig circulair te zijn. Om hier werk van te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de Strategie Circulaire Economie 2020-2023 ‘Op weg naar een circulair Leiden’ ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Met deze strategie zet het college in op drie lijnen: circulaire bouw, het opnieuw gebruiken van restmaterialen, en maatschappelijk verantwoord inkopen, met extra aandacht voor leren en kennis delen.

  • Circulaire bouw gaat over nieuwbouw, sloop en grond-, weg- en waterbouw. Met dit thema willen we de milieu-impact van de bouwketen laten afnemen. Tot aan 2023 is de doelstelling om – bij gemeentelijke aanbestedingen – 100% circulair uit te vragen, behalve als dat niet mogelijk is. Het einddoel is om in 2030 alle gemeentelijke aanbestedingen geheel circulair te doen, conform de Transitieagenda Bouw.
  • Het opnieuw gebruiken van restmaterialen (ook wel het ‘verwaarden van materiaalstromen’ genoemd). Op dit thema heeft de gemeente beperkte invloed. De markt bepaalt immers de uiteindelijke de waarde van reststromen. Hoe bruikbaar is ons afval? Met het afvalbeleid zet de gemeente in op zo min mogelijk restafval. Daarnaast wil het college lokale initiatieven van ondernemers, burgers of instellingen rondom het opnieuw gebruiken van reststromen ondersteunen.
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen: Dit is een thema waarbij de gemeente direct zelf kan sturen met haar eigen inkoopbeleid. De gemeente organiseert kennisuitwisseling met de stad door succesvolle inkoopcasussen te delen.

Wethouder Yvonne van Delft (Economie): “Een belangrijke succesfactor voor het toewerken naar een circulaire economie is ruimte creëren om samen te leren en kennis te delen. Daar hebben we met de masterclass circulaire economie afgelopen jaar al flink op ingezet. Zo’n 100 lokale ondernemers, organisaties en instellingen hebben daaraan meegedaan. En met de recente aansluiting van de Leidse regio bij Cirkelstad gaan we dit verder uitbreiden. Daarnaast zetten we in op bewustwording bij inwoners. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je ook kapotte kleding bij de kledingbak kunt inleveren. Dat wordt gebruikt om isolatiemateriaal van te maken voor bijvoorbeeld woningen.”

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de strategie uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma.

Samen maken we de stad

In deze strategie staat welke rol de gemeente heeft in de circulaire economie en hoe bedrijven, maatschappelijk organisaties en inwoners hieraan kunnen bijdragen. Leiden is een kennisstad met relatief veel kleinschalig mkb, waar al verschillende circulaire initiatieven worden uitgevoerd. De gemeente kan deze initiatieven helpen versterken en de markt stimuleren. Door te bevorderen dat gemeente, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners in Leiden actief bijdragen aan deze transitie, bereiden we Leiden voor op de duurzame economie van de toekomst. Dat draagt bij aan het milieu, de bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Op lokaal niveau zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met de stad: met de inwoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals kennisinstellingen en woningcorporaties. Ook regionaal werkt gemeente Leiden samen via het platform Economie071.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier