Circulaire Economie

Leiden eerste gemeente met circulair sloopbeleid

Als eerste gemeente in Nederland voert Leiden een circulair sloopbeleid in bij projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is. Daarmee worden materialen die vrijkomen bij slopen en bouwrijp maken in andere bouwprojecten, binnen en buiten de gemeente, zo veel mogelijk hoogwaardig hergebruikt. Naast de afname van bouwafval en de vraag naar nieuwe materialen, draagt deze manier van werken ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Het circulaire sloopbeleid gaat in op 1 januari 2022. Met circulaire sloop als uitgangspunt zet de gemeente Leiden een stap extra richting de circulaire (bouw)economie doelstelling om alle gemeentelijke bouwprojecten al vanaf 2023 100% circulair uit te vragen.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen Economie & Cultuur) Leiden: ‘Uit nationale cijfers blijkt dat de bouwketen verantwoordelijk is voor 50 procent van de vraag naar nieuwe materialen. Leiden gaat door de grote verstedelijkingsopgave de komende jaren veel bouwen en de openbare ruimte opnieuw en klimaatadaptief inrichten. Hier gaat een grote materialenstroom, en veel CO2-uitstoot mee gepaard. We hopen met ons circulaire sloopbeleid dat vele bedrijven in Leiden en in heel Nederland en ook Nederlandse gemeenten ons volgen.’

We sluiten zelf de kringloop

In 2020 sloot de gemeente Leiden zich aan bij het Betonakkoord dat voorziet in het gebruik van duurzamer beton. Daarnaast werkt de gemeente in toenemende mate met andere circulaire werkprincipes zoals direct hergebruik, losmaakbaarheid van componenten en de inzet van hernieuwbare (biobased) materialen. De gemeente Leiden wil ook bijdragen aan het aanbod. Momenteel worden in Leiden veel objecten en materialen na gebruik gesloopt, niet goed gescheiden en laagwaardig gerecycled of gestort als afval. Er wordt twee keer meer gebouwd dan gesloopt; duurzamer slopen is dus enorm van belang om de milieu-impact van de nieuwbouw te kunnen verlagen. Zo worden (indirect) de bouwopgave (vraag) met vrijkomend sloop (aanbod) materiaal aan gekoppeld en sluit de kringloop.

Documenten
 Bij de besluiten van het college van b en w van de gemeente Leiden van 7 december 2021 zijn de volgende drie documenten te raadplegen over het circulair sloopbeleid voor eigen gemeentelijke bouwprojecten:

– Het collegevoorstel Circulair slopen
– Beleid collegevoorstel Circulair slopen
– Brief collegevoorstel Circulair slopen

Het gaat om de onderste drie documenten van de besluitenlijst. Door op bovenstaande link te klikken word je doorverwezen naar een gemeentelijke website.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier