Klimaat

Het klimaat verandert. De voorspellingen zijn dat we meer te maken krijgen met hevigere regenval in kortere periodes met daar tegenover langere periodes van droogte en vaker hittegolven. Daarnaast hebben we te maken met bodemdaling, zeespiegelstijging en verzilting.

Meer over klimaat

Meer over klimaat

Op de genoemde effecten en ontwikkelingen willen we meer grip krijgen. Dat kunnen we als stad niet alleen. Anticiperen op klimaatadaptatie vraagt om samenwerking van vele partners. Het speelt nu eens op microniveau, bijvoorbeeld het oplossen van lokale wateroverlast, en dan weer op macroniveau, zoals bodemdaling en ruimtelijke ordening. De komende jaren zetten we in op onderzoeken en praktische pilots, samen met partners op alle verschillende niveaus.

Wat kun je zelf doen?

Bewoners van Leiden kunnen ook zelf meehelpen aan een klimaatbestendige stad. Denk aan minder tegels in de tuin zodat het water in de grond kan zakken of het afkoppelen van een regenpijp. Of ruimte maken voor meer levend groen in je tuin zodat het minder heet wordt op zomerse dagen. Laat je inspireren wat jij kan doen om Leiden gezond & klimaatbestendig te houden. Bezoek voor inspiratie Huisje Boompje Beter Leiden

Meld je aan voor de nieuwsbrief