Afval

Grondstoffen worden schaars, terwijl mondiaal de vraag naar energie en grondstoffen alleen maar toeneemt. Om het welvaartsniveau op peil te houden, moeten we op een andere manier omgaan met beschikbare grondstoffen. In ons huishoudelijk afval zitten veel bruikbare grondstoffen en we richten ons dan ook steeds meer op hergebruik en recycling van afval.

Meer over afval

Meer over afval

Ladder van Lansink

Afvalinzameling wordt meer en meer het inzamelen van waardevolle grondstoffen. In het sluiten van de keten, heeft afvalbeheer een cruciale rol: preventie, hergebruik en recycling zijn manieren waarop grondstoffen efficiënter en duurzamer worden benut, terwijl verbranding en vergisting kunnen bijdragen om een deel van de energie terug te winnen.

De Ladder van Lansink geeft prioriteit aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijze:

A) preventie
B) nuttige toepassing door producthergebruik
C) nuttige toepassing door materiaalhergebruik (sorteren en recyclen)
D) nuttige toepassing als brandstof
E) verbranden als vorm van verwijderen
F) storten van afval

Voor gemeenten is scheiding van grondstoffen (hergebruik en recycling) de belangrijkste vorm om restafval te verminderen. Preventie van (rest)afval zal zich voornamelijk op landelijk of internationaal niveau afspelen. Dit laat echter onverlet dat de gemeente voor de stad Leiden eigenstandige doelstellingen wil hebben voor vermindering van afval.

Bekijk de inspirerende aflevering Groene Dromen  van Tegenlicht waar afvalstoffen worden hergebruikt als grondstoffen!

Meld je aan voor de nieuwsbrief