Subsidie: Lokale Energie Initiatieven Leiden

Bereid je voor op de energietransitie

Leidenaren die ideeën hebben hoe buren en wijkbewoners te betrekken bij de verduurzaming van woningen, bijvoorbeeld met speciale straat- en wijkacties, kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling ‘Lokale Energie Initiatieven Leiden’. Gemeente Leiden wil met deze nieuwe regeling jou en andere Leidenaren stimuleren én bewust maken van wat je zelf al kunt doen om voorbereid te zijn op een toekomst zonder aardgas. En dat is meer dan je denkt!

Nieuwe subsidieregeling: Lokale Energie Initiatieven Leiden!
Veel Leidenaren gaan al op verschillende manieren aan de slag en nemen initiatieven om hun woning te verduurzamen of onderzoeken de mogelijkheden hiervoor. De een doet dit op eigen houtje, anderen zoeken de samenwerking met buurtbewoners of een wijkambassadeur op.
‘Iedereen die een plan heeft om om Leidse woningen te verduurzamen of klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst komt in aanmerking voor de subsidie. Of je nu een plan hebt om een energiebattle te organiseren voor je straat, of om collectieve inkoop van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie mogelijk te maken, dien je plan in! Ik hoop dat er veel energie loskomt in de stad en er allemaal initiatieven ontstaan om energie te besparen,’ licht wethouder Fleur Spijker (Energietransitie) toe. De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren, huurders en ook door wijkambassadeurs, een (wijk)vereniging, stichting of coöperatie.

Minder energieverbruik is lagere CO2-uitstoot

Als concrete actie kun je denken aan het opzetten van een actie om met een groep buren gezamenlijk het energieverbruik te volgen en maatregelen te nemen zoals het verlagen van de temperatuur of het waterzijdig laten inregelen van de CV om je energieverbruik te verlagen. Maar ook het organiseren van een scanactie waarbij bewoners door middel van infraroodbeelden inzicht krijgen in het energieverlies van hun woning, behoort tot de mogelijkheden. Wil je liever wat creatiever aan de slag en spreekt een ludieke actie je meer aan? Organiseer dan bijvoorbeeld een challenge. Ga met verschillende wijken of straten de strijd met elkaar aan met een energiebesparingswedstrijd en kijk wie er de meeste energie kan besparen. Hoe meer projecten worden gerealiseerd en slagen, des te meer de CO2-uitstoot afneemt. Een belangrijke doelstelling van de energietransitie.

Concrete en meetbare resultaten

Gebruik van de subsidie is niet vrijblijvend. Initiatiefnemers moeten bij de aanvraag zo duidelijk mogelijk aangeven wat het initiatief oplevert. Het accent ligt op meetbaarheid en initiatieven hebben dan ook bij voorkeur een concreet resultaat. Het maximale subsidiebedrag dat iemand jaarlijks kan aanvragen bedraagt 15.000 euro. De subsidieregeling is vastgesteld voor een periode van drie jaar. Je kunt vanaf begin maart tot 1 april subsidie aanvragen via een online formulier op de gemeentelijke website. Jaarlijks zijn er steeds twee periodes dat je de subsidie kunt aanvragen; van 1 maart tot 1 april en van 1 augustus tot 1 september.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier