Klimaatadaptatie

Leiden & SPONGE2020

Op weg naar een klimaatbestendig Leiden
Leiden heeft een complexe opgave om de dichtbebouwde stad klimaatbestendig te maken. Dit kan alleen door intensieve samenwerking met partners, bewoners en bedrijven. Om dit goed op te pakken kan Leiden de kennis van andere steden met een gelijke opgave goed gebruiken. Door samenwerking in het SPONGE 2020 project verwerven we de kennis en ervaring die nodig is voor het bedenken van innovatieve oplossingen om zo goed mogelijk in te spelen op de klimaatverandering en daarmee Leiden bestand te maken tegen hevige regenval en hitte in de zomer.

Van elkaar leren
Leiden werkt met 10 andere partijen samen in het SPONGE2020 project. Dit is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken we aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen, vooral in dicht bewoonde gebieden.

De naam SPONGE -spons- is een vertaling van deze opgave: Hoe kunnen wij de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken zodat de stad weer als een spons gaat werken?

Europese samenwerking
SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg – 2 Seas Mers Zeeën (www.interreg2seas.eu). Dit Europese programma streeft naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering.

100% waterproof
Binnen het project SPONGE2020 werkt de gemeente Leiden nauw samen met het Hoogheemraadschap om in het Noorderkwartier een zo optimaal, innovatief en klimaatbestendig mogelijk ingerichte, openbare ruimte te krijgen. Door minder stenen, meer doorlaatbare bestrating, kleiner rioolsysteem, meer berging in de ondergrond, meer geveltuinen, grotere boomspiegels en alternatieve groenere straatinrichting. Daarnaast stimuleren we ook bewoners om hun eigen tuin aan pakken, zodat er in de hele wijk minder verhard oppervlak ontstaat. De ambitie is om al het hemelwater op te vangen, te bergen en/of te infiltreren in de wijk: zodat deze 100% waterproof wordt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier