Duurzaam Ondernemen

Inzamelhelden en ondernemers geven samen waarde aan afval

Dagelijks rijden vele vrachtwagens door de stad om het afval bij ondernemers op te halen. Dit komt de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid niet ten goede. Ook moet je als horecaondernemer vaak een deel van je terras opofferen voor afvalcontainers wat ten koste gaat van je omzet. Door afval te scheiden en duurzaam af te voeren via Inzamelhelden én minder afval te produceren, ontstaat winst op vele fronten.
Gemeente Leiden en Stichting Duurzame Horeca Leiden e.o. werken samen met afhaalbedrijf Inzamelhelden om het afval van Leidse ondernemers te verminderen en zo veel mogelijk te scheiden. Inzamelhelden is een startup die een concept ontwikkelde om afval duurzaam in te zamelen en te ‘verwaarden’ door het om te zetten naar nieuwe grondstoffen. Er zijn vijf afvalstromen: glas, papier, plastic, gft + etensresten en restafval.
Voordelen
‘Voor ondernemers zijn er veel voordelen om mee te doen,’ geeft Roland Koster van Duurzame Horeca aan. ‘Inzamelhelden haalt alle dagen het afval af. Je kiest zelf hoe vaak en in welke hoeveelheid -vanaf 15 liter- je het afval laat afhalen. Alle afvalsoorten worden in één keer opgehaald. Afvalcontainers zijn dus niet meer nodig en dat scheelt kostbare bedrijfsruimte. Ook voorkom je stankoverlast van rottende voedselresten.’ Het aantal vervuilende vrachtwagens in de binnenstad neemt af omdat Inzamelhelden het afval afvoert met elektrische bakfietsen. Dat heeft veel voordelen; de verkeersveiligheid neemt toe, de luchtkwaliteit verbetert en geluidsoverlast neemt af.
Grondstof
Paul de Lorme van Rossem van de gemeente: ‘We willen af van het gedoogbeleid van afvalcontainers in de openbare ruimte en zo het straatbeeld verbeteren. Maar ook willen we ondernemers een keuze geven in de mogelijkheden voor het beter gescheiden afvoeren van afval.’
Roland Koster van Duurzame Horeca vult aan: ‘horeca produceert relatief veel afval dat op één hoop belandt terwijl goed gescheiden afval waardevol is en wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Maar we maken ondernemers ook bewuster van de hoeveelheid afval die ze produceren en stimuleren hen te onderzoeken hoe ze dit kunnen verminderen.’ Paul beaamt dat. ‘De meeste winst voor ondernemers én het milieu behalen we door minder afval te produceren.’
Geld besparen
David Zock, van Aan de Rijn en vertegenwoordiger van horecaondernemers, merkte dat er in de opstartfase nog wat operationele problemen waren en de kosten soms hoger uitvielen dan was beraamd. ‘Normaal staat er één afvalbak in de keuken en dat gooi je in één container. Het vereist wat van de ondernemer en het personeel om je afval in verschillende stromen te scheiden. Inzamelhelden helpt en begeleidt ondernemers hier actief bij en coacht ondernemers hoe zij het afval efficiënt kunnen scheiden. En ze zijn heel flexibel; desnoods komen ze meerdere keren per dag als je veel afval hebt.’
Samenwerking
‘Vanaf het begin ben ik heel positief over het idee. Ik vind het een dapper initiatief en heel gaaf dat het, zoals ik het ervaar, ook is gelukt. De kilo’s die worden opgehaald zijn boven verwachting. Ik dacht dat het een stuk lastiger zou zijn. Er is veel tijd in de opstart gestoken, maar ik zie een goed toekomstperspectief. De afvalwagens in de stad vind ik een verschrikking. Om daarvan af te komen, ben ik graag bereid wat extra te betalen. Maar dit blijkt uiteindelijk niet eens nodig, het kan gewoon voor dezelfde prijs.’
Begin augustus is door Stichting Duurzame Horeca Leiden met horecaondernemers in de Haven een nieuw initiatief ‘Plasticvrij Terras’ gestart. Horecaondernemers zoeken naar alternatieven voor verpakte producten zoals koek en suiker maar ook rietjes. ‘Dat waait van het terras de grachten in en belandt uiteindelijk in zee en vormt daar de Plastic Soep. Daar willen we vanaf,’ licht Roland toe.
Doe ook mee!
Elke ondernemer of bedrijf in heel Leiden kan meedoen zoals horeca, winkels, kantoren en scholen.
Sluit je ook aan bij dit initiatief van de inzamelhelden! Meer informatie vind je op inzamelhelden.nl of neem contact op met Dion Blijlevens van Inzamelhelden via dion@inzamelhelden.nl
Feiten & Cijfers
  • In de periode juni – september is met het project bijna 7 ton CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan bijna 3x de gemiddelde jaaruitstoot van een huishouden voor elektra, gas en warmte
  • Op dit moment wordt in Leiden met de elektrische bakfietsen 150.000 liter afval per maand afgehaald. Dit staat gelijk aan 2.500 vuilniszakken of 625 minicontainers
  • Doelstelling is deze hoeveelheid te verdubbelen naar 300.000 liter per maand in mei 2021
  • Op dit moment is 45% van het totaal restafval. Het streven is dit terug te brengen naar circa 30%
  • Juni 2020 startte het project met 19 ondernemers. Eind september 2020 was dit al gegroeid naar 35 ondernemers
  • In mei 2021 wordt de proef geëvalueerd. Het voornemen is dat dit onderdeel van het nieuwe, gemeentelijk beleid wordt

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier