Energie

Uitkomst onderzoek aardgasvrij Leiden Zuidwest: warmtenet lijkt de beste optie

Leiden werkt hard om ook in de toekomst de stad kansrijk en leefbaar te houden. Aardgas is geen duurzame energiebron en bovendien een bron die eindig is. In Leiden worden ongeveer 80 procent van de huizen verwarmd met aardgas. Ook koken de meeste Leidenaren op aardgas. Daarom kijken we vooruit hoe we Leiden aardgasvrij kunnen maken.

In Leiden zijn zes kansrijke wijken, waar de kans van slagen om als eerst aardgasvrij te zijn het grootst lijkt. Een van deze wijken is Zuidwest. Hier gaat de komende jaren veel gebeuren om de wijk nog beter te maken. Het aardgasvrij maken van Zuidwest wordt tussen 2020 en 2035 stap voor stap aangepakt.

Alle partners doen mee

Ongeveer een jaar geleden werd de intentieovereenkomst ‘Leiden Zuidwest Aardgasvrij’ ondertekend. Deze overeenkomst werd ondertekend door de gemeente Leiden, woningcorporaties de Sleutels, Ons Doel, DUWO, Portaal, netbeheerder Liander, Firan, Nuon, Warmtebedrijf Rotterdam, Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de best passende warmteoplossingen voor uw wijk.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek, uitgevoerd door bureau Over Morgen, is gebleken dat een warmtenet voor alle buurten in Zuidwest meer dan dertig procent goedkoper is dan andere oplossingen. Het ligt dan ook voor de hand om verder te onderzoeken hoe een warmtenet in uw wijk kan worden gerealiseerd. De woningcorporaties hebben aangegeven op termijn in te willen zetten op realisatie van een warmtenet in uw wijk, en daarmee op aansluiting van hun huizen op dit net. Ook voor woningeigenaren komt er in de toekomst een aanbod om aan te sluiten op het warmtenet.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dit warme water kan worden gebruikt om huizen en kraanwater te verwarmen. Dit jaar wordt er verder onderzoek gedaan naar wat de beste aanpak is om een warmtenet voor Zuidwest te realiseren en hoe dat te financieren. 

Wat kunt u nu al doen?

Als eigenaar kunt u nu al beginnen door de energievraag van uw woning te verminderen, bijvoorbeeld door isolatie. Hiermee bespaart u op korte termijn op uw energieverbruik en dat is goed voor uw portemonnee. Ook wanneer u een nieuwe keuken wilt aanschaffen, is het verstandig dat u zich nu alvast op de toekomst voorbereidt. Bijvoorbeeld door een inductie kookplaat aan te schaffen in plaats van een gaskookplaat. Uw wijkambassadeur Bart Groeneweg, goedzuidwest@gmail.com kan u hierover adviseren.

Als huurder kunt u ook kleine maatregelen treffen. Bent u overdag niet thuis? Zet dan bijvoorbeeld de verwarming op 15 graden. Daarmee bespaart u aanzienlijk op uw energiekosten! Bekijk voor meer tips de Duurzame meetlat op: www.gagoed.nl Of kijk op: www.duurzaambouwloket.nl

Wilt u meedenken?

Wanneer u wilt meedenken over de belangen, zorgen, kansen en vragen uit de wijk dan kunt u zich aanmelden voor de adviesgroep Zuidwest. Neem dan contact op met !WOON via leiden@wooninfo.nl

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier