Mobiliteit

Leiden voldoet aan de landelijk geldende normen voor de luchtkwaliteit met betrekking tot stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10), waardoor minder CO2 wordt uitgestoten. Dit dankzij de succesvolle uitvoering van het Klimaatprogramma en Maatregelen Luchtkwaliteit. De genomen maatregelen zijn onder andere de invoer van een milieuzone voor vrachtverkeer, realisatie van de aardgasbussen voor Stadsparkeerplan Leiden en de realisatie van laadpalen voor elektrisch vervoer.

Meer over mobiliteit

Meer over mobiliteit

Leefbaar, duurzaam en bereikbaar
Leiden groeit, zowel qua inwoners als bedrijven en werknemers. De ruimte in de stad is schaars en om de stad leefbaar te houden sturen we op duurzame mobiliteit. In Leiden doen we dat onder andere door de fiets op 1 te zetten, de leerbaarheid in de binnenstad te vergroten, in te zetten op duurzame stadslogistiek en investeren we in het openbaar vervoer.

De focus verschuift de komende jaren van investeringen in nieuwe weginfrastructuur en parkeervoorzieningen naar het beïnvloeden van reizigersgedrag. Meer gebruik van fiets en openbaar vervoer leiden tot een schonere en gezonde stad en bevordert daarmee de leefbaarheid in Leiden.

Lees meer over Duurzame Mobiliteit en de andere duurzame thema’s in de Duurzaamheidsagenda van Leiden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief