Mobiliteit

Leiden voldoet aan de landelijk geldende normen voor de luchtkwaliteit met betrekking tot stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10), waardoor minder CO2 wordt uitgestoten. Dit dankzij de succesvolle uitvoering van het Klimaatprogramma en Maatregelen Luchtkwaliteit. De genomen maatregelen zijn onder andere de invoer van een milieuzone voor vrachtverkeer, realisatie van de aardgasbussen voor Stadsparkeerplan Leiden en de realisatie van laadpalen voor elektrisch vervoer.

Meer over mobiliteit

Meer over mobiliteit

Bereikbaarheid

Leiden heeft vanwege haar ligging te maken met een beperkte openbare ruimte. De druk op het gebruik van deze openbare ruimte en de bereikbaarheid binnen de stad en naar de regio vragen continue zorg en aandacht. Verduurzamen van de mobiliteit willen we realiseren met investeringen in het fietsnetwerk van Leiden naar de regio, focus op de Leidse Rind als hoofdroute voor het autoverkeer en investeringen in het openbaar vervoer. Ook de ontwikkeling van het Stationsgebied en BioSciencePark tot kern werkgelegenheidsgebied in de direct omgeving van HOV, dragen hieraan bij.

De focus verschuift de komende jaren van investeringen in nieuwe weginfrastructuur en parkeervoorzieningen naar het beïnvloeden van reizigersgedrag. Meer gebruik van fiets en openbaar vervoer leiden tot een schonere en gezonde stad en bevordert daarmee de leefbaarheid in Leiden.

Lees meer over Duurzame Mobiliteit en de andere duurzame thema’s in de Duurzaamheidsagenda van Leiden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Via onderstaande button kun je je inschrijven voor de gemeentelijke nieuwsbrief. Vink bij interesses in ieder geval Duurzame Stad aan om de hoogte te blijven van de GOED-activiteiten.

naar aanmeldformulier