Biodiversiteit

Met elkaar willen we Leiden groener & gezonder maken. Voor onszelf maar ook voor het klimaat. Met levend groen in de stad zorgen we ervoor dat de temperatuur niet te hoog oploopt, blijft de lucht die we inademen schoner en het water van hevige regenbuien kan op natuurlijke wijze in de grond wegzakken waardoor riolen niet overbelast worden en straten minder snel overlopen.
Een groener Leiden maken we met elkaar door meer groen in de openbare ruimte. minder tegels in de tuin en daken & gevels te vergroenen.

Meer over biodiversiteit

Meer over biodiversiteit

We wonen, werken en recreëren met elkaar in een mooie stad. Maar het klimaat verandert en de balans tussen verstedelijking en het groen komt steeds meer onder druk te staan. De urgentie voor maatregelen is behoorlijk hoog. In de zomermaanden warmt de stad overdag sterk op en door het weinige groen, wordt de warmte ’s nachts vastgehouden. Leiden is dicht bebouwd en sterk verhard wat het negatieve effect verhoogt. De concentratie fijnstof in de lucht neemt toe wat een negatief effect op onze gezondheid heeft. Het concentratievermogen neemt af, mensen voelen zich minder prettig en de arbeidsproductiviteit verminderd. Meer groen zuivert de lucht, geeft verkoeling op warme dagen en voor kinderen valt er van alles te ontdekken en stimuleert het bovendien hun creativiteit.

Leiden groen & gezond

Daarom gaan we aan de slag! Aan de slag om Leiden groener, gezonder & klimaatbestendig te maken. Dit doen we door het groen in de openbare ruimte te versterken, diversiteit van de bomen en planten te verhogen en realiseren van groene verbindingen tussen de bestaande groengebieden in de singelrand. Zo wordt de stad aantrekkelijker; ook voor kleine dieren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief