Energie

Temperatuur cv-ketel kan vaak lager: zet ‘m op 71!

De cv-ketel regelt de temperatuur van het water dat naar je verwarming toegaat met de ketelthermostaat. Bij moderne ketels is de maximale aanvoertemperatuur 80 graden Celsius. Bij oudere cv-ketels zelfs 90 graden. Om die hoge temperatuur te bereiken gebruikt de ketel veel gas, en dat zorgt voor hoge energiekosten. Vaak kan de temperatuur lager, bijvoorbeeld op 60 of 70 graden. Dat scheelt kosten en uitstoot van CO2.

De standaard instellingen van de cv-installatie zijn vaak aan de hoge kant. Installatiebedrijven krijgen liever geen telefoontjes over huizen die traag opwarmen, dus stellen ze voor de zekerheid vaak alles extra hoog in. Zij hoeven je energierekening niet te betalen. Bovendien zijn veel installateurs opgeleid in een tijd dat huizen minder goed geïsoleerd waren en ketels dus harder moesten werken.

Heel moderne ketels passen de aanvoertemperatuur van het water aan afhankelijk van de warmtevraag (dat heet moduleren). De aanvoertemperatuur wordt afgestemd op het seizoen, de instelling van de kamerthermostaat en de isolatie van jouw woning. Als je geen modulerende thermostaat hebt, is het lager zetten van de aanvoertemperatuur sterk aan te raden.

Voordelen

Voordelen van het lager zetten van de temperatuur van je cv-ketel:

  • Heel makkelijk zelf uit te voeren.
  • Tot €100 per jaar besparing.
  • Minder gas, minder CO2-uitstoot.
  • Gelijkmatiger kamertemperatuur en een stiller cv-systeem.
  • Je kunt je niet meer branden aan de radiatoren.
  • De lucht in huis wordt schoner. Door hete radiatoren ontstaat namelijk ‘stofschroei’ wat slecht is voor de luchtwegen.

Bij moderne (niet-modulerende) ketels kun je de temperatuur van het verwarmingswater zelf instellen. Je regelt de aanvoertemperatuur normaal gesproken in het displaymenu van de ketel. Bij een lagere instelling komt het huis ’s ochtends langzamer op temperatuur. De radiatoren worden minder heet. Zoek naar een goed compromis tussen snelheid en zuinigheid. Midden in de winter kun je de aanvoertemperatuur zo nodig hoger zetten dan in het voorjaar en de herfst.

In een redelijk tot goed geïsoleerd huis is 60 of 70 graden vaak voldoende. Een huis met (zeer) goede isolatie kun je ook met een watertemperatuur van 35 tot 55 graden warm krijgen. Check wel of je radiatoren genoeg warmte kunnen afgeven. Dus of het echt warm wordt in huis, zeker op de echt koude dagen. Zo niet, dan moet de temperatuur toch weer (tijdelijk) wat omhoog. Dit is meteen een uitstekende test of je woning al geschikt is voor een hybride warmtepomp.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (of de installateur) om te zien welk soort ketel je hebt. Als je een onderhoudsabonnement hebt, kun je je installateur vragen de temperatuur voor je aan te passen. Of je te laten zien hoe je dit zelf aanpast. Vaak is het toch een beetje uitproberen wat voor jouw woning de optimale temperatuur is en als je het zelf kunt dan is dat natuurlijk handig!

Verwarmingswater en tapwater zijn twee verschillende systemen
Overigens is het nog goed om te weten dat verwarmingswater en tapwater twee verschillende systemen zijn. Als je de temperatuur van je ketel verlaagd hoef je niet bang te zijn voor legionella. Temperatuur van je tapwater blijft gewoon ongewijzigd. De temperatuur hiervan kun je ook verlagen, maar zorg wel dat je altijd boven de 60 graden blijft.

Cv-installatie waterzijdig inregelen
Een wat complexere maatregel is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’ van de CV-installatie. Waterzijdig inregelen, waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Dat is ook niet vreemd want uit onderzoek van ISSO blijkt dat ruim 75% van de verwarmingsinstallaties in Nederland niet goed of zelfs zeer slecht is ingeregeld! Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van je cv-installatie. Dit kun je niet zelf doen, schakel hiervoor een installateur in.

Ken je het gevoel dat bepaalde ruimten in huis niet (goed) op temperatuur komen? Of dat radiatoren veel te warm worden? Door het inregelen van de volumestromen van de radiatoren zorg je voor een comfortabele en gelijkmatige warmteafgifte in huis. Volumestromen zijn regelbaar middels een eenmalige handeling waarmee men de maximale doorstroomopeningen van de radiatorkranen op elkaar afstelt. De juiste instelling is afhankelijk van de afstand van de radiator tot de ketel.

Hoe verder de radiator, hoe minder druk er zal zijn, en hoe groter de opening zal moeten zijn. Die maximale doorstroomopening stelt een installateur in door het binnenwerk van een radiatorkraan in te stellen (het kan ook door een voetventiel te verdraaien, dit hangt af van welk systeem je hebt). Gebruikers kunnen de kraan daarna nog steeds open en dicht draaien, maar nooit verder open dan de vooraf ingestelde maximale doorstroomopeningen van de radiatoren.

Financieel voordeel

Wanneer uw verwarmingssysteem nog niet is ingeregeld is het altijd interessant om te overwegen. Het is een kleine ingreep die relatief gezien een lage investering vraagt en zowel in uw comfort als financieel een voordeel oplevert.

De kosten voor cv optimalisatie zijn gemiddeld circa €300,- voor een standaard tussenwoning. De kosten zijn echter per situatie afhankelijk omdat de ene woning bijvoorbeeld vloerverwarming, geen dubbel instelbare radiatorkranen of meer radiatoren kan hebben dan de andere woning. De besparing die wordt gerealiseerd middels het waterzijdig inregelen verschilt uiteraard per situatie. De omvang van de installatie, het type warmteafgiftesysteem en uw stookpatroon (gedrag) zijn hierbij belangrijke factoren.

Over het algemeen wordt in de praktijk vaak een besparing gehaald van circa 6 á 10% op de jaarlijkse stookkosten. Bij grotere woningen worden soms zelfs uitschieters van 15% gerealiseerd. Naast de besparing die het oplevert geeft het waterzijdig inregelen een gebalanceerd verwarmingssysteem en goede gelijkmatige warmteafgifte in huis. Comfort is voor veel bewoners de grootste reden om in te laten regelen.

Ecostand in plaats van comfortstand
Een installateur stelt een cv-ketel vaak ongevraagd in op de comfortstand. Dan houdt de ketel de warmtewisselaar warm om op elk moment warm water te kunnen leveren. Je kunt energie en geld besparen door de ecostand in te stellen. Meestal een simpele handeling via de display van de ketel. Vraag anders je installateur.

Met de ecostand zal het na een nacht slapen iets langer duren voor de warme kraan heet wordt. Er loopt dan iets meer water weg. Maar voor het milieu en je portemonnee is dat ruimschoots te verkiezen boven extra gasverbruik.

De besparing door het instellen op de ecostand bedraagt gemiddeld zo’n 10 à 20 kuub gas per jaar. Afhankelijk van je leefpatroon en je cv-ketel kan dat iets minder of (veel) meer zijn. Over de levensduur van je cv-ketel gaat het al gauw over 250 kuub gas. Dat is met de huidige prijzen zo’n €200. Toch mooi meegenomen!

Sommige ketels hebben een ‘slimme’ stand die het midden houdt tussen de eco- en de comfortstand. De ketel houdt de warmtewisselaar dan alleen warm op de tijden dat je regelmatig warm water gebruikt. Die ‘slimme’ stand werkt daarom alleen goed als je een regelmatig leven leidt.

Wil je meer informatie over dit onderwerp kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl of neem contact op met een van de wijkambassadeurs

Meld je aan voor de nieuwsbrief