Afval

Subsidies en Duurzame leningen

Er zijn meerdere mogelijkheden om het verduurzamen van je woning zo voordelig mogelijk uit te (laten) voeren. Er zijn subsidies en speciale leningen met een lage rente. In sommige gevallen worden subsidies verstrekt als je met meerdere buurtbewoners samen aan de slag gaat of meerdere maatregelen ineens uitvoert. Bijkomend voordeel als je samen optrekt: je kunt vaak een gunstigere prijs bedingen en je hoeft niet alles alleen uit te zoeken en te regelen!

Los van het feit dat je investering voordeliger wordt met subsidies, heb je uiteraard ook een grote winst met een lagere energierekening en gaat in veel gevallen je wooncomfort omhoog.

Subsidieregelingen

Koelkastregeling
www.gagoed.nl/koelkast
Isolatiesubsidie en advies
www.gagoed.nl/energieadvies
Subsidie Groene Daken
Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties. Deze subsidieregeling is vanaf 1 januari 2023 aangepast, waardoor het aanvragen van een subsidie makkelijker en sneller is geworden. Zie gemeente Leiden voor meer informatie.
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren én zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Zakelijke gebruikers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Woningeigenaren

Indien je woningeigenaar bent en de woning zelf bewoont, dan kun je voor een aantal duurzame maatregelen gebruik maken van subsidies. De subsidie is beschikbaar voor installatie van:
– warmtepomp
– zonneboiler
– aansluiting op een warmtenet
– 5 soorten isolatiemaatregelen

Meer informatie
Op de site van RVO vind je uitgebreide informatie, een rekentool en een handig stappenplan.
RVO Subsidie Woningeigenaren

Zakelijke gebruikers

Ook voor zakelijke gebruikers zijn er mogelijkheden om het bedrijfsgebouw of een te verhuren woning te verduurzamen en gebruik te maken van subsidies.
Meer informatie: RVO Subsidie Zakelijke Gebruikers

Subsidie isolerende maatregelen VvE
Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties onder de voorwaarde dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Ook dien je minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Waarvoor?
Je kunt subsidie aanvragen voor een energieadvies en energiebesparende maatregelen. Advies is te starten met een degelijk energieadvies zodat de uit te voeren maatregelen goed passen bij het gebouw en maximaal rendement opleveren.
Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn:
– isolerende deuren
– energiezuinig ventilatiesysteem
– waterzijdig inregelen verwarmingssysteem
– energiedisplay of slimme thermostaat

Subsidiebedrag
Per maatregelen gelden verschillende subsidiebedragen. een overzicht van actuele bedragen en een rekentool vind je op de site: rvo.nl/subsidies-regelingen

Looptijd
Je kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022. Er zijn maximaal beschikbare budgetten. In april 2020 is ruim 75% van het beschikbare budget voor energieadvies uitgegeven en circa 50% voor energiebesparende maatregelen.

 Lokale energie-initiatieven Leiden
De subsidieregeling ‘lokale energie-initiatieven Leiden’ is vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft tot doel (de betrokkenheid van Leidse inwoners bij) de energietransitie een stimulans te geven. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager per jaar bedraagt €15.000,-. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders de samenwerking met de stad op een goede manier vorm geven en de energietransitie aanjagen. Subsidie kan worden aangevraagd door een bewonersinitiatief, dat wil zeggen initiatieven van een wijkambassadeur, een bewoner alleen, een groep huurders of woningeigenaren, een stichting, een (wijk)vereniging, een coöperatie die zich specifiek richt op (bewustwording over) verduurzaming van de Leidse woningvoorraad en/of op initiatieven gericht op het ‘aardgasvrij-ready’ maken van wijken. Voor de subsidieregeling is in de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van in totaal €250.000,- per jaar beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van een bij de subsidieregeling vastgesteld beoordelingsprotocol. Een aanvraag om subsidie kan in 2 rondes worden ingediend, namelijk voor 1 april of voor 1 september van het kalenderjaar. Een aanvraag om subsidie kan vanaf begin maart ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Leiden.
Circulaire Initiatieven
De subsidie Circulair verwaarden is bedoeld voor creatieve, innovatieve initiatieven waarbij nieuwe producten uit afvalstromen worden gemaakt of afval voorkómen wordt bij het maken van een nieuw product. Denk bijvoorbeeld aan het slimmer en zuiniger omgaan met materialen en grondstoffen op allerlei gebieden (in de bouw, bij voedselproductie, energie opwekken, enzovoort). Met andere woorden initiatieven die leiden tot veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling.

Voor deze subsidie komen inwoners, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en ondernemersverenigingen in Leiden in aanmerking. Bewoners (organisaties), maatschappelijke organisaties en ondernemers (verenigingen) kunnen de subsidie circulair verwaarden aanvragen voor het realiseren van hun initiatief. Het maximaal toe te kennen bedrag aan één initiatief bedraagt € 15.000,-. Kijk voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure op de site van de gemeente.

 Duurzaamheidsfonds Leiden (Zakelijk)
Leiden wil, als stad van kennis en innovatie, voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Daarom heeft de gemeente het ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 opgesteld, met als een van de zes thema’s ‘Duurzaam ondernemen’. In de komende periode wil Leiden innovatieve ondernemers faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Op verzoek van de Leidse ondernemers heeft de gemeente een duurzaamheidsfonds ingesteld, met een totaal budget van 5 miljoen euro. Ondernemers en maatschappelijke organisaties, die voldoen aan de voorwaarden van de lening, kunnen gebruik maken van dit duurzaamheidsfonds. Kijk hier voor de voorwaarden.

Duurzame Leningen

Nationale Energiebespaarlening voor particuliere huiseigenaren
Van de energiebespaarlening kun je alleen gebruik maken als je particulier eigenaar én bewoner bent van het huis. De minimale lening is € 2.500 en maximaal € 25.000 per woning. Neem je maatregelen voor een aardgasloze woning en/of zeer energiezuinige woning dan kun je maximaal € 65.000 lenen met een aflostermijn van 15 of 20 jaar.

Renteoverzicht*:

1,6% – 7 jaar
1,8% – 10 jaar
2,0% – 15 jaar
2,1% – 20 jaar
*rentetarieven 22 april 2020. klik hier voor actuele tarieven

Waarvoor?

De lening is voor duurzame, energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en/of zonnecollectoren, warmtepompen etc. In het geval van zonnepanelen dien je minimaal 1 andere energiebesparende maatregel te nemen.Meer informatie: www.energiebespaarlening.nl
Nationale Energiebespaarlening voor VvE’s
De lening is beschikbaar voor VvE’s met een complex van minimaal 8 appartementen. De minimale lening is € 25.000 en maximaal € 10.000.000. Per appartementsrecht maximaal € 25.000. Neem je maatregelen voor een aardgasloze en/of zeer energiezuinige appartementen, dan kun je maximaal € 65.000 lenen met een aflostermijn van 30 jaar.

Renteoverzicht*:
2,0% – 10 jaar
2,2% – 15 jaar
2,3% – 20 jaar
2,8% – 30 jaar
klik hier voor actuele tarieven

Waarvoor?
De lening is voor duurzame, energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en/of zonnecollectoren, warmtepompen etc. In het geval van zonnepanelen dien je minimaal 1 andere energiebesparende maatregel te nemen.

Meer informatie: www.energiebespaarlening.nl

Overige regelingen

Isoleren woningen: 9% btw-regeling particulieren en VvE’s
Zowel particulieren als Verenigingen van Eigenaren kunnen van deze regeling gebruik maken. Over de arbeidskosten voor het aanbrengen van isolatie voor vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, wordt slechts 9% btw geheven. Materiaalkosten, maar ook andere werkzaamheden zoals slopen, bouwen en installeren, vallen onder het reguliere 21% btw tarief.

meer informatie: 9% btw-regeling

Zonnepanelen: btw-teruggave particulieren
Particulieren die zonnepanelen laten installeren, kunnen de betaalde btw (21%) over de zonnepanelen terugvragen bij de belastingdienst. Via de link bij meer informatie kun je er alles over lezen, maar ook de leverancier van de zonnepanelen kan je hier vaak bij helpen.

meer informatie: 21% btw retour

Salderingsregeling zonnepanelen particulieren en VvE’s
De regeling geldt voor particulieren en VvE’s met een kleine elektra-aansluiting. De stroom die je opwekt wordt verrekend met de stroom die je gebruikt op het moment dat de zonnepanelen geen of te weinig stroom opwekken. Het tarief dat je krijgt voor de geleverde stroom is hetzelfde als waarvoor je afneemt. Als je meer oplevert dan je verbruikt, krijg je een lagere vergoeding. Het is dus belangrijk dat het aantal zonnepanelen in verhouding staat tot je verbruik.
De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 1 januari 2025. Dat is 2 jaar later dan gepland (het zou eerst in 2023 ingaan).Wanneer de afbouw ook van start gaat: investeren in zonnepanelen blijft een goed idee. Milieu Centraal legt uit waarom, en rekent uit wat het scheelt als je dit jaar zonnepanelen koopt of later.Bron: Milieucentraal
 Regelingen voor circulaire economie
Er zijn nationaal en regionaal heel veel regelingen die circulaire initiatieven stimuleren. Ze verschillen in focus, omvang, subsidiabele activiteiten en benodigde partners. Daarom heeft subsidieadviesbureau ERAC begin 2021 de toen toepasselijke regelingen op een rij gezet. De informatie kan inmiddels verouderd zijn maar biedt zeker inzicht in eventuele kansen.

Het advies daarbij is om altijd vanuit een idee en een netwerk te werken en pas daarna een eventuele regeling te zoeken, in plaats van andersom.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier