Energie

Subsidies en Financieen

Leidse teGOEDbonnen voor duurzame maatregelen
Vanaf mei kunnen Leidse woningeigenaren teGOEDbonnen krijgen voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame maatregelen, lees meer.
Duurzaamheidslening
Het energiezuinig maken van uw woning is een flinke uitgave. Woningeigenaren die duurzame maatregelen willen laten uitvoeren kunnen een duurzaamheidslening aanvragen, tegen zeer lage rente. De lening lost u weer af, terwijl u eindeloos geld en energie blijft besparen. De actuele rentetarieven vindt u hier. U ontvangt de duurzaamheidslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente dit onderdeel van het fonds uit.
Het budget voor duurzaamheidsleningen is opgehoogd door de Raad. De duurzaamheidslening die de gemeente Leiden biedt voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal aanvragen voor deze lening stijgt sterk de laatste tijd. Dit is logisch want het is een aantrekkelijke manier van investeren in je huis, waarbij de kosten zich na verloop van tijd terug verdienen. Omdat de vraag naar leningen blijft stijgen en het budget dat verstrekt kan worden voor duurzaamheidsleningen uitgeput is de raad gevraagd aanvullend 900.000,- te oormerken voor dit doel. Het maximale bedrag dat geleend kan worden wordt verhoogd naar €25.000,-. Het college wil inwoners helpen juist als ze een grote verbouwing moeten financieren ten behoeve van het realiseren van een duurzame woning. Ook om die reden kunnen kozijnen, in combinatie met raamisolatie, ook gefinancierd worden met een duurzaamheidslening, omdat dat vaak voor woningeigenaren de grootste kostenpost is wanneer ze naar dubbel of triple glas willen. De looptijd van de regeling wordt voor onbepaalde tijd verlengd.
Voorwaarden
Er zijn twee typen lening beschikbaar. Afhankelijk van het te lenen bedrag verschilt de looptijd van de lening: Minimaal €2.500,00 en maximaal €7.500,- (looptijd 10 jaar);
Minimaal €7.500,00 en maximaal €15.000,- (looptijd 15 jaar).
De lening is alleen bedoeld voor de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in de lijst van maatregelen voor de lening.

De volgende duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening
Bodemisolatie
Gevelisolatie
Vloerisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
HR107-ketel, met eventueel een centrale verwarming als de HR107-ketel ter vervanging is van een open geiser en/of gaskachel(s)
Glas met een U-waarde van 4,0 U/m2K of beter, met eventueel kierdichting
HR107-ketel, met eventueel een centrale verwarming installatie
Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp

Hoe vraagt u een lening aan?
De lening vraagt u hier aan. Bij deze aanvraag moet u toevoegen:
a. Een kopie van de offerte(s ). De eisen aan de offerte(s) vindt u hier.
b. De volledig ingevulde ondertekening.

Besluit
a. Zodra uw aanvraag compleet (inclusief bijlagen) en behandeld is, ontvangt u de beschikking (toewijzing). De toewijzing ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van uw complete aanvraag. In de toewijzing staat voor welke duurzame maatregel u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening, wat het leenbedrag is en wat de looptijd van de duurzaamheidslening is.
b. De lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.
c. Na ontvangst van de toewijzing kunt u uw aanvraag voor een duurzaamheidslening indienen bij SVn. Dit doet u binnen acht weken na de beschikkingsdatum digitaal via www.svn.nl. De toewijzing heeft u nodig bij het aanvragen van uw duurzaamheidslening bij SVn. Vraagt u de duurzaamheidslening niet aan binnen acht weken na de beschikkingsdatum dan is de toewijzing niet meer geldig.
d. Binnen twaalf weken na de start van de digitale aanvraag, moet de aanvraag bij SVn compleet zijn.

Krediettoets
SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte met de overeenkomst voor geldlening voor de duurzaamheidslening.

Afronding werkzaamheden
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, stuurt u het declaratieformulier met een kopie van de factuur naar de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) per e-mail naar duurzaam@odwh.nl of per post naar:
Omgevingsdienst West-Holland
t.a.v. team Duurzaamheid
Postbus 159
2300 AD Leiden

Akkoord Omgevingsdienst West-Holland
Na akkoord van de Omgevingsdienst betaalt SVn de kosten rechtstreeks uit aan het bedrijf. Na uitbetaling van het volledig leenbedrag, wordt het bouwkrediet afgesloten.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083300 of duurzaam@odwh.nl.
Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Downloads
Aanvraagformulier

Verordening Duurzaamheidslening

Offerte- en factuureisen

Algemene subsidieverordening gemeente Leiden

Subsidie Groene Daken
Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Groene daken zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Een groen dak zorgt voor een lagere energierekening door betere isolatie en draagt bij aan een duurzame toekomst. Je kunt online een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket.
Collectieve zonnepanelenactie
Iedere wijk in Leiden heeft een of meerdere energieambassadeurs. Samen met de gemeente Leiden stimuleren zij inwoners om hun woning te verduurzamen bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Door middels van het collectief inkopen van zonnepanelen zorgen zij voor een goede prijs. Wilt u een lagere energierekening? En ook nog een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze stad? Klik dan hier voor meer informatie.
Lening Duurzame Schoolgebouwen
Met de lening duurzame schoolgebouwen kunt u een schoolgebouw energiezuinig maken. Daarmee bespaart uw school op de energierekening, wat tegelijk beter is voor het milieu. U kunt deze lening afsluiten tegen een rente van 0,8 %.
De Groene Menukaart
Heeft u een historisch pand en wilt u weten hoe u dit duurzaam kunt maken? Kijk dan op De Groene Menukaart Leiden. Hier vindt u verschillende duurzame opties en mogelijkheden om dit te betalen.
Landelijke regelingen
SEEH subsidie
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.
De subsidie voor eigenaar én bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022.
kijk op www.rvo.nl voor meer informatieRRE
De gemeente Leiden en zes regiogemeenten hebben een eenmalige uitkering van het Rijk ontvangen om energiebesparing te stimuleren. De gemeenten zijn nu hard aan het werk om verder uit te werken hoe ze dit geld gaan inzetten. Begin mei 2020 moet hier duidelijkheid over zijn.
Persbericht
Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie

Duurzaam bouwloket
Bij het duurzaam bouwloket kun u al uw vragen stellen over duurzaam bouwen en innoveren.

Gemeente Leiden

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier