Energie

Subsidieregeling eigen huis

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) is gewijzigd en wordt opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners.
Vanaf 2 september 2019 kunnen eigenaar-bewoners weer subsidie aanvragen. Werkzaamheden die verricht zijn vanaf 15 augustus 2019 zijn subsidiabel. Er is voor eigenaar-bewoners een subsidiebudget van € 84 miljoen beschikbaar tot en met 2020. De subsidie kan door eigenaar-bewoners worden aangevraagd nadat de maatregelen aan de woning zijn getroffen. Voor verenigingen loopt de regeling nog steeds, maar zijn voornamelijk enkele procedurele punten vereenvoudigd.

Wijzigingen maatregelen
De belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht zijn het samenvoegen van de maatregelen energiezuinige kozijnen en triple-glas, omdat deze maatregelen in de praktijk vrijwel altijd tegelijk worden genomen. Daarnaast zijn isolerende panelen aan de regeling toegevoegd omdat deze voor sommige situaties een betere oplossing zijn dan isolerend glas. Deze maatregel is apart opgenomen omdat er een lager subsidiebedrag voor geldt. Voor de maatregelen ‘dakisolatie’ en ‘vloer- of bodem isolatie’ is het percentage van 70% ingevoegd omdat de norm die hiervoor gold, namelijk het gehele dak of vloer, soms tot praktische problemen leidde. Zo voorkomt de nieuwe norm van 70% bijvoorbeeld dat VvE’s een stuk dak zouden moeten isolerendat boven een parkeergarage zit waardoor er geen energiebesparing optreedt.

Het begrip ‘geïsoleerde deur’ leidde in de praktijk tot onduidelijkheid. Zo werd er soms subsidie aangevraagd voor een nieuwe garagedeur bij een onverwarmde garage. Dit levert echter geen energiebesparing op. Ter verduidelijking is nu bepaald dat het moet gaan om voor- en achterdeuren in de thermische schil van de woning.

Tot slot zijn enkele aanvullende energiebesparende maatregelen vervallen die voorheen subsidiabel waren. Het gaat om:
• bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K];
• het voor de eerste keer aanleggen van een verticaal systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchepijp wtw), met een rendement van ten minste 45%;
• het voor de eerste keer aanleggen van een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchegoot wtw of douchebak wtw) met een rendement van ten minste 45%.

Hoogte subsidie
Enkele bedragen zijn aangepast. Het gaat voornamelijk om het actualiseren van de subsidiebedragen aan de huidige marktprijzen. Verder worden, om te komen tot een wenselijker verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen, de maximale subsidiebedragen per woning verlaagd.

Energieprestatiegarantie
De subsidie voor een energieprestatiegarantie wordt geschrapt, omdat deze in de uitvoeringspraktijk wel veel vragen opleverde, maar nauwelijks werd gebruikt.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier