Energie

Schooldakrevolutie

27 maart 2019 is de Schooldakrevolutie Holland-Rijnland van start gegaan in het Da Vinci College Leiden. Vertegenwoordigers van schoolbesturen in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie spraken de intentie uit om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen.

Schooldakrevolutie
Het doel van de Schooldakrevolutie is alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en de kinderen te laten leren op en over duurzame energie. Schoolbesturen worden begeleid in dit proces, bijvoorbeeld door de school te koppelen aan een schooldakcoach, een financieringsfonds en de mogelijkheid tot een educatieprogramma voor kinderen.

6000 scholen
In Nederland zijn er zo’n 6000 scholen waarvan meer dan 100 uit de Leidse regio meedoen aan het initiatief. Het Da Vinci College in Leiden is één van die scholen en doordat er al zonnepanelen op het dak liggen, hebben zij al een kleine voorsprong.

‘Ik denk dat het van groot belang is dat we het gezamenlijk doen’, vertelt Annick Dezitter, directeur van het Da Vinci college. ‘Ik zou scholen willen verleiden om ook die stappen te nemen. Ik wil best mijn project zoals we het hebben ter beschikking stellen aan de scholen om het uit zo uit te voeren of om mijn verhaal te vertellen. Ik denk dat we gezamenlijk de handen in elkaar moeten slaan om iets voor het klimaat te doen.’

De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. De verwachting is dat nog meer schoolbesturen zich gaan aansluiten en de intentieverklaring ook gaan tekenen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief