Energie

Nieuwe Rijkssubsidie maakt woningisolatie extra gunstig

Woningeigenaren kunnen gebruik maken van een nieuwe subsidie voor isolatiemaatregelen. Met de subsidie krijgt een woningeigenaar ongeveer 20 procent van de kosten terug. Woningisolatie is daarmee extra voordelig. Een investering in spouwmuur- plus vloerisolatie verdient zich met gebruik van de subsidie in iets meer dan drie jaar terug.

Gratis en onafhankelijk advies nodig?
Ga naar het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl). Onafhankelijk adviseurs helpen je van A tot Z verder met al je vragen over energiebesparende maatregelen, subsidies en financieringen en bij het vinden van betrouwbare bedrijven voor het uitvoeren van de maatregelen.

De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis wordt beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De organisatie die de regeling uitvoert en in behandeling neemt is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is al langer een subsidie voor warmtepompen en zonneboilers, maar afgelopen twee jaar niet voor woningisolatie. “Het isoleren van de woning is de eerste stap die je zet bij het energiezuinig en aardgasvrij maken van de woning”, aldus Duurzaam Bouwloket. “Isoleren leidt tot forse energiebesparing.”

Tot en met 2020 is er voldoende budget (€ 84 miljoen) om bij circa 100.000 woningen vloer- en spouwmuurisolatie te subsidiëren. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, als onderdeel van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen nemen.
De maatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden zijn onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas. Wie zijn hele woning voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren (appartementseigenaren) is er een aangepaste regeling.

Meer informatie
Bekijk hier de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?
Neem dan contact op met RVO.

Heb je vragen over energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.

Ben je benieuwd welke subsidieregelingen er nog meer beschikbaar zijn?
Ga dan naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

Meld je aan voor de nieuwsbrief