LHC Roomburg bespaart 7000 m3 leidingwater!

Met ingang van 2021 bespaart LHC Roomburg 7000 m3 leidingwater per jaar. Hoe besproei je negen tennisbanen en drie hockeyvelden jaarrond zonder leidingwater te gebruiken? Dat was de vraag die de gemeente Leiden en LHC Roomburg stelden voor de aanleg van twee nieuwe watervelden.
De sportvelden van Roomburg worden met ingang van het nieuwe seizoen besproeid met regenwater. Tot op heden komt het benodigde water uit de waterleiding. Met de omzetting van de twee zandvelden naar watervelden en het aanleggen van een nieuwe waterberging kan dit straks een stuk milieuvriendelijker.
Voorafgaande aan de uitvraag werd er een marktonderzoek verricht, waarin alle nieuwe ontwikkelingen rondom duurzame watervelden en beregening onder de loep werden genomen.


Traditioneel werd de uitvraag opgesteld op basis van functionaliteit en technische specificaties. Dat wil zeggen dat voorheen tot in detail werd voorgeschreven waar de watervelden aan zouden moeten voldoen. Dit maal werden de aannemers uitgedaagd met een innovatieve oplossing te komen, dit is gelukt! Door de uitvraag breder te stellen ontstond er een zeer gevarieerd aanbod. Mogelijkheden liepen uiteen van omgekeerde kratten tot aan grote opgestapelde stenen of wateropslag in de zandlagen. De belangrijkste eis voor de waterberging was dat hij jaarrond alle velden en banen van water zou voorzien zonder gebruik van kraanwater en met een minimaal gebruik van oppervlaktewater. Uiteindelijk is gekozen voor een infiltratiekrattensysteem waarmee de meeste liters regenwater worden opgeslagen voor het laagste prijskaartje. 


Met deze duurzame ontwikkelingen bespaart Sportpart Roomburg maar liefst 7000 m3 leidingwater per jaar. Om je een beeld te geven van dit volume: 7000 m3 zijn bijna drie olympische zwembaden! Niet alleen de uitkomst van het project maar ook de aanpak van het project zelf is duurzaam. Het zand en lava van de oude zandvelden wordt zo veel mogelijk hergebruikt voor de nieuwe watervelden. Dit scheelt afval, nieuwe grondstoffen en transport. Daarnaast verdwijnen alle afvalmaterialen gescheiden naar hun laatste rustplaats en zijn alle nieuwe materialen van duurzame aard. Dat wil zeggen: her te gebruiken.
Een supersnel duurzaam potje hockey (of tennis) bekijk je vanaf medio oktober bij Sportpark Roomburg.

Meer weten? E.roest@leiden.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier