Klimaat

Leiden gaat Goed

Voor een klimaatbestendig & gezonde wereld kunnen we niet langer passief afwachten. De Goedcampagne laat zien dat duurzaam leven niet ingewikkeld is.

We moeten zelf aan de slag: lokaal in onze eigen stad en buurt.
Elk duurzaam initiatief, groot & klein, draagt bij aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Voor u en onze kinderen.

Als stad van kennis en innovatie wil Leiden voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor hebben we uw hulp nodig. Vanuit 6 thema’s: Energie, Duurzaam Ondernemen, Biodiversiteit, Afvalstromen, Duurzame mobiliteit & Klimaatadaptie, werken we aan de verdere verduurzaming van Leiden. Hiermee willen we bereiken dat Leiden in 2030 haar bijdrage levert aan het terugdringen van belastende factoren en de stad haar aantrekkelijkheid vergroot als woon-, werk- en verblijfsgebied.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief