Subsidies & financiering duurzame maatregelen

Gemeente Leiden
Via de gemeente kunt u diverse subsidies aanvragen voor bijvoorbeeld een groen dak, energiebesparende investeringen in huis of voor het verduurzamen van schoolgebouwen.

Fonds Investeren in Thuis
De gemeente Leiden heeft het fonds Investeren in Thuis opgericht om zowel huurders als woningeigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen. De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor voor het nemen van duurzame maatregelen aan bestaande zelfstandige woningen. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente dit onderdeel van het fonds uit.
Let op: Verlenging van de subsidieregeling Verduurzaming woningen is op dit moment nog niet door de raad besloten. Dit betekent dat er per 1 januari 2018 even geen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend totdat de raad heeft besloten over verlenging (waarschijnlijk februari).
Meer informatie

Fonds Wijkinitiatieven
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw wijk te vergroten door bijvoorbeeld uw buurt te vergoenen? Het hoeft niet bij wensen te blijven! U kunt uw ideeën en wensen samen met andere wijkbewoners uitwerken en realiseren. Kijk op de site van wijkinitiatieven voor de mogelijkheden en eventuele financieringen.

Leidse Fondsen
Heeft u een project of een initiatief in Leiden dat een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan is deze website een wegwijzer. Met de handige quickscan ziet u snel of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Fonds1818
Via het Fonds1818 zijn regelmatig afwisselende donaties aan te vragen. Op dit moment kunt u als particulier een donatie tot 3.000 euro aanvragen voor een gezamenlijk buurtinitiatief. Het zogenaamde Minitiatief.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Tot 2020 stelt het Rijk extra subsidie beschikbaar voor duurzame investeringen zoals warmtepompen, zonneboilers & -panelen! Kijk voor meer informatie: 160 miljoen subsidie

Klik hier voor informatie over subsidies voor energiebesparende maatregelen in huis.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief