Biodiversiteit

Grijp de kans: tijdelijke natuur

Een braakliggend stuk grond op een toekomstig bouwterrein is een ideale plek voor ‘tijdelijke natuur’. Natuur ontstaat hier spontaan,  zonder ingrijpen door of hulp van de mens. Doe mee en draag bij aan een rijke stadsnatuur zolang de schop nog niet in de grond is.

Tijdelijke natuur is goed voor mens, bedrijf én de natuur. Tijdelijke natuur is van grote waarde voor de biodiversiteit. Braakliggende terreinen ogen rommelig, maar zijn belangrijke plekken voor stadsnatuur. Bijzondere planten en dieren profiteren van dit soort terreintjes. Maar ook het gewone stadsleven floreert er, de egels, stadsvogels en vlinders: tijdelijke natuur is een waardevolle aanvulling op onze bestaande ecologische structuren. Niet alleen de natuur, maar ook de mensen hebben baat bij een groene omgeving: we genieten er simpelweg van. Daarbij komt dat natuurlijk groen verkoelt en hittebestendig is. Zo draagt tijdelijke natuur bij aan een klimaatbestendige leefomgeving.

Tijdelijke natuur is een invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat zonder inspanning loont in natura. Wees wel bedacht op beschermde natuur. Goed om te weten dat in Leiden de bekende dwarsliggers van bouwprojecten (rugstreeppad, zandhagedis, ringslang) niet voorkomen. Let wel op dat wanneer een terrein langdurig braak ligt er hogere struiken en bomen ontstaan. Het is voordat dit groen ontstaat, handig om je tijdig te laten informeren door een ecoloog over de mogelijke risico’s.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier