Save the date!

GOED event

Samenwerken aan de Groene Stad

Donderdag 15 maart 2018
10.00 – 16.30 uur
Stadsgehoorzaal Leiden

Iedereen die werkt aan de stad heeft een belangrijke rol om onze steden gezond & leefbaar te maken en te houden. Hoe bereiken we dat met zoveel partijen met uiteenlopende belangen? Hoe houden we onze steden gezond en aantrekkelijk  als woon-, werk- en verblijfsgebied? En hoe geven we tegelijkertijd de woon- en duurzaamheidsopgave vorm?


Wat kun je verwachten?

  • We starten met de Keynote ‘het nieuwe stadsontwikkelen’
  • Korte power kennis workshops vanuit verschillende disciplines zoals financiering, techniek, communicatie, politiek/bestuurlijk, inkoop en aanbesteding en conceptontwikkeling
  • In de middag staan 4 projecten centraal. We geven concreet vorm aan de samenwerking binnen die projecten. Een van de projectgebieden is de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland, het stationsgebied rondom Leiden CS en Schipholweg. Hhier werken we samen met stakeholders en experts aan het ‘future proof’ maken van dit gebied.

Over

  • Wat betekent het nieuwe stadsontwikkelen voor mij? Hoe werk ik constructief samen met burgers, bedrijven en overheid zodat mijn belang beter wordt bediend?
  • Wat betekent de energietransitie concreet voor mijn werk en sector?
  • Hoe werk ik samen aan de stad van de toekomst binnen de kaders van de nieuwe omgevingswet?
  • Wat betekent klimaatadaptief werken voor mijn bedrijfstak en wat kan ik daar concreet aan doen?
  • Samenwerken aan Leidse projecten zoals Stationsgebied en Leiden Noord

Projectgebieden
Voor een praktijkgerichte discussie en om daadwerkelijk stappen te zetten, gaan we aan de slag met een aantal actuele projecten:

  • Duurzaamste Kilometer van Nederland: het gebied rondom het Stationsplein en de Schipholweg in Leiden. Dit gebied transformeert in de komende periode naar een modern hoogstedelijk woon-/werkgebied. Hoe gaan we er voor zorgen dat dit gebied toekomstbestendig en duurzaam inrichten en in 2030 de Duurzaamste Kilometer van Nederland is?
  • Leiden Noord: een woonwijk met veel sociale huurwoningen, wateroverlast, hoge parkeerdruk en bodemdaling. Er komen in dit gebied veel woningen bij. Hoe zorgen we dat we deze wijk toekomstbestendig herontwikkelen en hoe betrekken we hierbij de bewoners?

Wil je zelf een Leids project inbrengen? Dat kan tot 15 februari! Er is ruimte voor maximaal 4 projecten.

Voor wie?
Iedereen die werkt aan de Leidse stad of wil leren van de Leidse aanpak, zoals: woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, ondernemers, universiteiten, hoogheemraadschap, architecten, zzp’ers, adviseurs, communicatie & marketing en brancheorganisaties.

Definitief programma volgt, inschrijven kan nu al via: gagoed@leiden.nl onder vermelding van naam, bedrijf functie en telefoonnummer.

Deelname is gratis, bij een no-show wordt € 50 excl. btw in rekening gebracht. We zien u graag op 15 maart in de Stadsgehoorzaal in Leiden!

Meld je aan voor de nieuwsbrief