Tip

Succesvol GOED event

Samenwerken aan de Groene Stad!

Donderdag 15 maart 2018
10.00 – 16.30 uur
Stadsgehoorzaal Leiden

Volgeboekt! aanmelden is niet meer mogelijk!

Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Iedereen die werkt aan de stad heeft een belangrijke rol om onze steden gezond & leefbaar te maken en te houden. Hoe bereiken we dat met zoveel partijen met uiteenlopende belangen? Hoe houden we onze steden gezond en aantrekkelijk als woon-, werk- en verblijfsgebied? En hoe geven we tegelijkertijd de woon- en duurzaamheidsopgave vorm?

Donderdag 15 maart organiseren we het GOED event. Een dag waarop ruim 150 mensen zich buigen over hoe we onze steden gezonder en leefbaarder kunnen maken. Hoe kunnen we samenbouwen aan een groene stad? Een dag vol met presentaties, workshops, praktijk cases en ruim gelegenheid om te netwerken.

Voor wie?
Tijdens het GOED event ontmoeten professionals en georganiseerde bewoners elkaar. Ze wisselen kennis en ervaring uit. Wie? We begroeten vertegenwoordigers van projectontwikkelaars, universiteiten, bouwondernemingen, het hoogheemraadschap, verschillende adviesbureaus, ondernemersorganisaties etc. Maar ook zzp’ers, architecten, communicatiedeskundigen en brancheorganisaties. In feite iedereen die een rol speelt bij de bouwopgave die voor ons ligt, maar wil werken en denken vanuit duurzame ambities.

Programma

09.30 uur Inloop & Ontvangst

10.00 uur Welkom & Powerpitches

We starten de dag met 5 powerpitches van de praktijkcases waarmee we in de middag aan de slag gaan. Na de pitches gaan dagvoorzitters Marcel Belt, programmamanager gemeente Leiden en Hilde Blank, kwartiermaker stadstedenbouwer Leiden, in gesprek met Paul Dirkse, wethouder Duurzaamheid Leiden, en Jeroen Haan, Hoogheemraadschap van Rijnland, over de Leidse en regionale ambities en uitdagingen die voor ons liggen.

11.00 uur Kennisworkshops
Afhankelijk van je werkgebied, interesse of belang kun je je opgeven voor een kennisworkshop in de ochtendsessie. De workshops zijn er over uiteenlopende thema’s. Klik op een thema om meer over de workshop te lezen.

1. Klimaatbestendig ontwerpen – MdR Green Design
Hoe krijgen we iedereen in de stad – van bestuurder tot ontwikkelaar tot ontwerper tot bewoner– aan de slag om de stad leefbaarder te maken? Hoe maken we de informatie toegankelijk zodat je aan de slag kunt gaan? Michelle de Roo van MdR Green Design neemt je aan de hand van de Leidse toolbox mee om de mogelijkheden in jouw stad te onderzoeken.
2. Stresstest: wat gebeurt er bij een zware bui? – Hoogheemraadschap Rijnland
Waar laten we al dat water in de stad? Door steeds hevigere regenbuien neemt de wateroverlast toe, maar verdroogt ondertussen de bodem. Alleen technische maatregelen zijn niet voldoende om de overlast op te lossen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Leiden werken al nauw samen. Dolf Kern en Veronique Loeffen van Hoogheemraadschap Rijnland en Henriëtte Noordhof van gemeente Leiden gaan met jou en andere partners in de stad het gesprek aan. Hoe kijk jij naar de problematiek? Denk en werk mee aan oplossingen en maatregelen.
3. De stad als Blue Zone – Urban Sync
Blue Zones ofwel ‘Blauwe gebieden’ zijn gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven, vaak boven de 100 jaar. Hoe kan het dat deze mensen langer leven? Genetica? Dieet? Andere benadering van het leven? Dan Buettner reisde langs deze blauwe gebieden en kwam erachter dat het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: het voedsel dat ze eten, de dagelijkse routine, het gezelschap waarin ze verkeren en hun kijk op het leven. In de workshop Urban Blue Zone laat Ben van de Ven de ‘next step’ zien in het realiseren van een gezonde stedelijke omgeving. Urban Sync is conceptontwikkelaar voor gebouw en gebied.
4. Participatie bij klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte – Volq
In de Agniesebuurt in Rotterdam wordt het riool vervangen. Een mooie kans om de wijk klimaat adaptief in te richten. De aanpak en maatregelen kregen echter te maken met veel weerstand uit de omgeving. In opdracht van gemeente Rotterdam heeft Volq een experimentele aanpak geïntroduceerd, waarbij samen leren voorop staat en alle belanghebbenden betrokken zijn via een wijkcommunity. Met deze workshop vergroten Wout van der Heijden enElske Fukken van Volq en Irene Quakkelaar namens gemeente Rotterdam je kennis over participatie en de toepassing ervan voor klimaatadaptatief inrichten van de buitenruimte, op basis van de lessen die zijn geleerd in de Agniesebuurt.
5. Participatie met leefstijlen – Sabine Natrop
Leiden kent een diverse samenstelling van bewoners en leefstijlen. De oude monumentale stad vraagt om een hele andere aanpak dan een wijk zoals Merenwijk. Hoe communiceer je met deze verschillende groepen mensen en wat heb je nodig om de mensen een actieve rol te laten spelen in de opgave van een leefbare, groene stad? Tijdens de workshop maak je kennis met de basisbeginselen van de Smartagent doelgroepen module en leer je dit principe toe te passen in jouw stad.
6. Hoe vergroen ik mijn buurt en tuin? – Atelier Groenblauw
Steen houdt warmte vast waardoor de temperaturen tijdens warme perioden steeds verder oplopen naar ongezonde hoogtes. Groen werkt tegenovergesteld: het neemt geen warmte op waardoor de temperatuur lager blijft, daarnaast geven planten gedoseerd water af wat als een natuurlijke airconditioning van de stad werkt. Meer levend groen is dus essentieel voor een gezond & leefbaar Leiden. Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw geeft je praktische tips en adviezen hoe je met een paar kleine ingrepen en zonder al te veel kosten je tuin en buurt vergroent.
7. Klimaatbestendig ontwerpen met de Tygron Engine
De inzet van de Tygron Engine (3D planningstool) bij de totstandkoming van de Provinciale Omgevingsvisie en bij bijvoorbeeld provinciale wegreconstructies, de inzet de Maptable om integrale afwegingen in interactieve planontwikkeling te stimuleren, de toepassing van de scan voor binnenstedelijke ontwikkeling om de mogelijkheden van verantwoord binnenstedelijk bouwen in beeld te brengen en de inzet van de Wasstraat duurzaamheid om bijvoorbeeld scenario’s voor energie neutrale, gasloze en klimaatbestendige ontwikkelingen van woonwijken in beeld te brengen. Uitgangspunt bij deze afwegingen is de omgevingskwaliteit zoals die in de gebiedsprofielen (milieukwaliteitsprofielen) zijn vastgelegd. Door Florian Witsenburg.
8. Hoe creëer je een groen werkmilieu? – Arjan Zoontjens
Milieuvriendelijk groenbeheer; gemeentes willen wel maar worstelen vaak met de vraag hoe dit te implementeren en wat dit betekent voor de beheerkosten. Zeker in het kader van de toenemende bezuinigingen op beheer. Arjan Zoontjens van Arborconsult geeft informatie hoe gemeenten kunnen overstappen naar een meer milieuvriendelijk groenbeheer. Het start met het creëren van de bewustwording binnen de organisatie. Dit vormt de basis voor een succesvolle transitie naar circulair denken en het overstappen op het gebruik van biobased materialen in de buitenruimte. Aan de orde komt de integrale aanpak van bodem, bemesting, biobased advies en het gebruik van producten voor een biologische groei.
9. Natuurlijk Kapitaal in je gebiedsontwikkeling – Tygron & RIVM
Onze samenleving en stad draaien op natuurlijke hulpbronnen. Grond levert drinkwater, wind levert energie, onze aarde produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Ook in de ontwikkeling van de compacte stad kunnen de baten van de natuur benut worden voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en onze gezondheid. Voor het gebruiken van al die informatie heeft TYGRON een ontwerptool in 3D ontwikkeld. RIVM heeft kennis en informatie ten aanzien van natuurlijk kapitaal aangedragen. Met deze ontwerptool in 3D wordt de impact van het ontwerp op de ecosysteemdiensten inzichtelijk en toont welke baten het oplevert voor de omgeving. Ton de Nijs van RIVMDMG en Florian Witsenburg van TYGRON lichten de werking van deze ontwerptool toe aan de hand van een 3D demo.
10. Boominclusief bouwen – Gerrit-Jan van Prooijen
Gerrit-Jan van Prooijen bestuurslid van de Bomenstichting geeft allerlei handige tips om bij het maken van ontwikkelingsplannen rekening te houden met bestaande bomen en de juiste groeiplaats voor nieuwe bomen te creëren. De tijd dat bomen alleen ter decoratie dienden, is voorbij. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving: ze koelen hun omgeving bij hitte (in de stad wel 5 °C), nemen fijnstof en CO2 op en verhogen de waarde van het onroerend goed. Ook leveren bomen een belangrijke bijdrage aan klimaatbeheersing, bevorderen ze de gezondheid en spelen ze een belangrijke rol in de waterhuishouding. Bomen zijn prima geschikt als windvangers bij hoogbouw. Dit alles tegen relatief lage kosten. Alleen al daarom is het zeer rendabel om in bomen te investeren.
11. Stadslandbouw: kansen voor samenwerken aan de eetbare stad
Stadstuinderijen, pluktuinen in het park en appelboomgaarden in de stad: stadslandbouw biedt verschillende voordelen en draagt bij aan een duurzamere samenleving. Het microklimaat verbetert: de stad reduceert voedselkilometers, vergroot biodiversiteit en geeft meer ruimte voor natuurlijke waterberging. Ook voor de sociale duurzaamheid zijn er vele voordelen. Liefde gaat tenslotte door de maag. Kinderen leren weer waar voedsel vandaan komt en bewoners raken meer betrokken bij hun wijk wat de sociale cohesie versterkt. Mensen gaan gezonder eten en seizoensfeesten hebben een positieve uitwerking op de mentale en fysieke gesteldheid.

Het Zoete Land aan de Zoeterwoudsesingel in Leiden is een landelijk voorbeeld van een geslaagd initiatief van stadslandbouw. Er zijn wachtlijsten voor oogstdeelname en zelfs voor vrijwilligers. De hoogste tijd om meer van dit soort initiatieven te starten in de stad en in de regio, zou je zeggen. Maar stadslandbouw past niet altijd binnen de bestaande regelgeving. Hoe creëren we meer bekendheid en begrip zodat er meer ruimte komt voor stadslandbouw?
Tijdens de workshop ga je met Petra van de Kop van Stadslandbouw Nederland en Sabien Teulings van de Stichting Leiden Oogst aan de slag met maatschappelijke opstelling. Je leeft je in in de rol van wethouder, beleidsmaker, burger of tuinder en krijgt zo een beter beeld waarom onderlinge verhoudingen bij deze complexe opgave lastig kunnen zijn. Tegelijkertijd toont deze methode je wegen naar doelmatige samenwerking om de stad samen een stukje beter, groener, mooier en… eetbaarder te maken.

12. Samenwerken. Elke druppel telt! – Amsterdam Rainproof
Om steden regenbestendig te maken moet je samenwerken met vele partijen. Regen valt namelijk overal, zowel op privaat als openbaar terrein. Amsterdam Rainproof betrekt iedereen die invloed heeft op de fysieke inrichting van de stad bij haar programma: van de gemeente tot de bewoner en van de woningcorporatie tot het tuincentrum. We geloven niet in één grote mono-functionele oplossing, maar in vele kleine oplossingen samen. In de workshop gaan we samen aan de slag hoe je collega’s en medewerkers van publieke en private organisaties mee kan nemen in het creëren van een regenbestendige stad. Doe wat je doet, maar doe het rainproof! Meer informatie over onze rainproof netwerkaanpak

 

12.30 uur Lunch aangeboden door gemeente Leiden

13.30 uur Aan de slag met praktijkcases

Tijdens de lunch kun je je opgeven voor deelname aan één van onderstaande praktijkcases:

1. Fakton – Smart City Dashboard: sneller en betere beslissen over de verstedelijkingsopgave
Steden zijn een magneet voor talent, een motor voor economische groei en kampen tegelijkertijd met hardnekkige maatschappelijke uitdagingen, zoals energie-efficiëntie, klimaat neutraliteit, werkloosheid, criminaliteit en druk op stedelijke infrastructuur. Leiden heeft een belangrijke woon- en verstedelijkingsopgave. Hoe kan je de komende jaren kwaliteit toevoegen aan Leiden terwijl er 10.000 woningen worden toegevoegd? Hoe houden we Leiden gezond en aantrekkelijk als woon-, werk- en verblijfsgebied? En hoe geven we tegelijkertijd de duurzaamheidsopgave vorm? Hier zijn investeringen (in het ruimtelijke domein) voor nodig. Het succes van de investeringen hangt af van de kwaliteit van de beslissingen. Met het Smart City Dashboard maak je sneller en betere beslissingen. Samen met de deelnemers verkennen we de prioritaire gebieden en projecten in Leiden én schetsen we een afwegingskader voor de rollen van de diverse investeerders.
2. De ‘Duurzaamste kilometer van Nederland’ Stationsgebied / Schipholweg
Ben je ondernemer, bewoner of belanghebbende bij het Stationsgebied/Schipholweg? Kom dan naar deze workshop! We nodigen je van harte uit om samen met andere direct betrokkenen – onder aanvoering van de Gemeente Leiden – mee te denken over de ‘Duurzaamste km van NL’; de kilometer van Stationsplein 107, via de Schipholweg tot aan de Willem de Zwijgerlaan. De ‘Duurzaamste km van NL’ is een initiatief om te onderzoeken wat er aan duurzame maatregelen wordt genomen in het Stationsgebied/Schipholweg en wat de potentie is bij de herontwikkeling van de komende jaren. Tijdens de Provada 2017 is de ‘Duurzaamste km van NL’ gepitcht, die goed ontvangen werd door diverse betrokkenen in het gebied. Om hierin met elkaar te gaan samenwerken en te leren van elkaar, stelt gemeente Leiden voor een Green Deal te sluiten met belanghebbenden. Op het GOED event leggen we in deze workshop samen met jou de basis voor een Green Deal ‘Duurzaamste km van NL’.
3. Leiden Noord: denk mee over het betrekken van bewoners bij het vergroenen van hun buurt!
Leiden Noord is één van de dichtstbevolkte wijken van Leiden met veel sociale huurwoningen. De wijk ligt laag, is dichtbebouwd en heeft te maken met een hoge grondwaterstand. Circa 85% van de tuinen is verhard. Om de wateroverlast tegen te gaan kan vergroening van de particuliere terreinen een belangrijke bijdrage leveren. Hoe kunnen we met woningbouwcorporaties, bewoners en de gemeente samenwerken aan een klimaatbestendige en groene woonwijk? Hoe benutten we het groene potentieel van de versteende tuinen voor wateropvang, hittestress en biodiversiteit? In korte sessies aan meerdere tafels dagen we jullie uit met ons mee te denken. Door Anneke van Veen.
4. Wereldcafé Leiden Zuidwest: integratie groenopgave
Leiden Zuidwest gaat als eerste los van het aardgas. Hoe pakken we dit samen aan? En hoe maken we meteen tempo met klimaatadaptatie en de woonkwaliteit? Astrid van Leeuwen van Gemeente Leiden licht de bedachte aanpak toe. In het wereldcafé hebben we 3 thematafels: klimaatadaptatie, van gas los en ontwikkelperspectief waar we per tafel 30 minuten brainstormen en tekenen. Na de 3 aparte brainstorms leggen we de kaarten over elkaar en denken na over de integratie en de stappen tussen de deelonderwerpen: hoe integreren we alles en welke ontwerp- en uitvoeringsafspraken maken we? Het wereldcafé wordt begeleid door Urbanisten en Gemeente Leiden.
5. Klimaatproof ontwikkelen – SimCity Game Tygron
Deelnemers stappen in de rol van ontwikkelaar, milieuambtenaar, wethouder en verkeerskundige en onderhandelen samen over de digitale plannen. Met deze ‘serious game’ gaan we aan de slag met de ontwikkeling van het stationsgebied. Tygron heeft een nieuwe SimCity Game ontwikkeld maar dan met echte getallen en rekenmodellen.  Wat gebeurt er als er een klimaatbui valt? Hoe houden we dan droge voeten en een functionerende stad? Hoe kunnen we de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten en welke voorzieningen moeten we bouwen om het water op de daken van de nieuwbouwtorens vast te houden?

15.30 uur Wrap up: presentatie van inzichten, afspraken en vervolgafspraken

16.00 uur Netwerkborrel

Deelname is gratis, bij een no show wordt 50 euro excl. btw in rekening gebracht.

het GOED event is een samenwerking van verschillende partners:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier