Eerste werkbijeenkomst schone stadlogistiek succesvol

Op maandag 16 september vond een eerste werkbijeenkomst plaats waar de gemeente Leiden samen met ondernemers, brancheverenigingen  en andere belanghebbenden nadacht over schone stadslogistiek in Leiden. Maar liefst 35 enthousiaste deelnemers brainstormden om uiteindelijk te komen tot een Leidse aanpak. Zo werd de toekomstige grootte van de nul-emissie zone besproken, de randvoorwaarden (stadsdistributiepunten, laadinfra) en mogelijke (gewenste) privileges voor schone voertuigen (verruiming venstertijden, laden en lossen schone voertuigen etc.) De volgende stap is een bijeenkomst met individuele ondernemers in de eerste helft van november, zodat de basis kan worden gelegd voor een convenant duurzame stadslogistiek Leiden.

Green Deal ZES

Op 8 maart ondertekende wethouder Martine Leewis in het rijksmuseum van Volkenkunde de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Dit was de start van een proces om te komen tot maatregelen en afspraken om de stadslogistiek in Leiden duurzamer in te richten.

Samen maken we in Leiden de juiste keuze

Effici├źnter en duurzamer omgaan met het vervoer binnen de stad, van personen, bevoorrading van winkels en horeca tot huis-aan-huisleveringen of afval, kunnen we alleen bereiken als alle spelers die hier invloed op hebben hun steentje bijdragen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier