Delen van kennis, ervaringen en inspiratie

Een klimaatbestendig en biodivers Leiden is een complexe opgave, waarvoor vele partijen in de stad moeten samenwerken. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners. Daarvoor helpt het wanneer de kennis en praktijkervaringen op dit gebied zo veel mogelijk worden gedeeld. De gemeente Leiden zet hier daarom ook zo veel mogelijk op in. Via platforms en samenwerkingen draagt Leiden bij aan een goede kennisbasis en veel inspiratiebronnen.
Klimaatkaarten
Op  leidengaatgoed/klimaatkaarten vind je een verzameling van kaarten en uitleg over de gevolgen van klimaatverandering voor Leiden. Het wordt namelijk heter, droger en ook natter. Deze kaarten laten zien wat er in de straat, buurt, wijk en stad gebeurt op hete dagen, in droge perioden en bij hevige regenbuien.
Klimaatadaptief bouwen
De gemeente Leiden wil klimaatadaptief bouwen stimuleren en heeft het Convenant Klimaatadaptief Bouwen ondertekend. Vanuit het convenant trekken overheden, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven, financiers en projectontwikkelaars samen op om de Zuid-Hollandse delta zo adaptief mogelijk te maken. Het convenant stimuleert partijen om klimaatadaptief te bouwen en biedt daarvoor allerlei ondersteuning aan. Lees meer over klimaatadaptief bouwen, het convenant en allerlei inspiratie op de website van Bouw Adaptief.
Natuur in Leiden
Gemeente Leiden houdt een informatie database bij over de natuur in Leiden. Dit is nuttige informatie voor partijen die in Leiden werken aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op de website kun je terecht voor gegevens uit het Stadsnatuurmeetnet Leiden op kaart en in tabelvorm via het Natuurmeetnet. Daarnaast kun je hier melding doen van een waarneming in de natuur, meer lezen over de soorten planten en dieren in de Soortenbank en gegevens van waarnemingen door inwoners en belangstellenden van de natuur in Leiden bekijken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier