Circulair Herwaarderen

Subsidie Circulair Herwaarderen

In Leiden willen we verspilling tegengaan, afval voorkomen en hergebruik stimuleren. Daarom heeft gemeente Leiden de Subsidie Circulair Herwaarderen om circulaire initiatieven van ondernemers(verenigingen), maatschappelijke organisaties en bewoners(organisaties) in de Leidse regio een vliegende start te geven.

 

Wat is een circulaire economie en hoe kan ik daaraan bijdragen?

In een circulaire economie bestaat geen afval. Materialen en producten worden hergebruikt of gerecycled en we bedenken nieuwe manieren om minder materialen te gebruiken. Dit doen we omdat veel grondstoffen op aarde ooit op zullen raken. Om dit zoveel mogelijk uit te stellen, moeten we zuiniger zijn en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken.

Een circulair initiatief kan op veel verschillende manieren bijdragen aan het zuiniger omgaan met grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan:

Maar er zijn nog veel meer manieren te bedenken hoe een initiatief bij kan dragen aan de circulaire economie. Dus, heb je een goed idee dat hierbij aansluit? Mogelijk kan deze subsidie je financieel ondersteunen.

Op deze pagina staan nog meer voorbeelden van Leidse ondernemers en inwoners die eerder subsidie hebben ontvangen.

 

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

In 2024 en 2025 is per jaar één mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Voor de regeling stelt de gemeente €90.000,- per jaar beschikbaar. Hierbij geldt de volgende verdeelsleutel:

 • €75.000,- is beschikbaar voor ondernemers, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties waarbij een initiatiefnemer maximaal €20.000,- kan aanvragen
 • €15.000,- is beschikbaar gesteld voor bewoners en bewonersorganisaties waarbij een initiatiefnemer maximaal €5.000,- kan aanvragen

Wil je subsidie aanvragen als bewoner of namens een bewonersorganisatie? Kijk dan op deze pagina voor meer specifieke informatie.

 

Voor de ronde van 2024 kunt u tot en met 25 september 2024 subsidie aanvragen via de officiële subsidiepagina van gemeente Leiden.

 

Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?

 • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de circulaire economie in Leiden
  • Iedere aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. U vindt deze formulieren als bijlage (helemaal onderaan) van de subsidieregeling op Overheid.nl
 • U moet een projectplan van maximaal 2 pagina’s toevoegen waarin staat omschreven:
  • hoe het initiatief bijdraagt aan de circulaire economie in Leiden. Bijdragen kan door materialen- en grondstofstromen te herwaarderen of door bewustwording en/of gedragsverandering te realiseren;
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  • waar en wanneer de activiteit plaatsvindt.
 • U moet een begroting van maximaal 1 pagina toevoegen waarin staat omschreven:
  • het totaal aan inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten;
  • waar het aangevraagde subsidiebedrag aan besteed wordt indien toegekend;
  • een overzicht van aangevraagde of reeds toegekende subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 • Indien u subsidie ontvangt, moet het initiatief binnen 2 jaar worden uitgevoerd
 • U kunt slechts 1 keer deze subsidie ontvangen voor hetzelfde initiatief
 • Indien u wordt uitgenodigd voor de pitchbijeenkomst op 2 december 2024, dient u hier fysiek bij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Leiden.

Extra voorwaarden die gelden voor ondernemers(verenigingen) en maatschappelijke organisaties:

 • Maximaal 70% van de totale begroting komt in aanmerking voor subsidie
 • U mag geen andere subsidie van gemeente Leiden ontvangen voor hetzelfde project

 

Voor meer informatie over de voorwaarden van deze subsidie, zie de volledige regeling op Overheid.nl

 

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

In het aanvraagformulier dient u een aantal vragen te beantwoorden over uw initiatief en een projectplan en begroting toe te voegen. Als de aanvraag compleet is en de deadline van 25 september 2024 is verstreken, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Er is een onafhankelijke beoordelingscommissie die besluit hoe de subsidiepot wordt verdeeld. Deze commissie beoordeelt alle subsidieaanvragen en besluit wie wordt uitgenodigd voor de pitchbijeenkomst op 2 december 2024. Maximaal 10 ondernemersinitiatieven en 5 bewonersinitiatieven worden geselecteerd om te komen pitchen tijdens deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst besluit de commissie welk initiatief een subsidie krijgt en hoe het subsidiebudget wordt verdeeld.

 

Wie zit er in de commissie?

De commissie voor initiatieven van ondernemers(verenigingen) en maatschappelijke organisaties bestaat uit Marius Hovius (directeur bij Coöperatieve Rabobank Leiden-Katwijk), Amal Tourabi (manager Public Affairs bij Airbus Nederland) en René Kleijn (professor Industrial Ecology bij Universiteit Leiden).

De commissie voor initiatieven van bewoners(organisaties) bestaat uit Annick Dezitter (rector Scholengemeenschap Leonardo da Vinci), Kirsten Zitman (directeur BuZz Leiden) en Gieneke Kats (financieel adviseur bij Coöperatieve Rabobank Leiden-Katwijk).

 

Hoe ziet de planning eruit?

Tijdlijn voor de subsidieronde van 2024:

 • 25 september Deadline voor het aanvragen van subsidie
 • 4 – 8 november Besluit door commissie wie doorgaat naar de pitchbijeenkomst
 • 2 december Pitchbijeenkomst en besluit over toekennen subsidie
  • Initiatieven van ondernemers worden in de middag behandeld
  • Initiatieven van bewoners worden in de avond behandeld

 

Voor meer inspiratie staan hier de aftermovies van de voorgaande subsidierondes.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Demi Oostdam (Beleidsadviseur Circulaire Economie) via d.oostdam@leiden.nl

Wil je subsidie aanvragen als bewoner of namens een bewonersorganisatie? Kijk dan op deze pagina voor meer specifieke informatie.

 

Voor de ronde van 2024 kunt u tot en met 25 september 2024 subsidie aanvragen via de officiële subsidiepagina van gemeente Leiden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier