Biodiversiteit

Biodivers maaien in Leiden

Om de biodiversiteit in de stad te vergroten is afgelopen seizoen anders gemaaid dan de jaren hiervoor. Gazons zonder functies voor sport of recreatie zijn omgezet naar ruig gras of berm.
In het ruige gras of de berm kunnen veel insecten, vogels en kleine dieren hun voedsel vinden. Bovendien bieden de bloemen, ruige grassen en kruiden ze ook nest- en schuilgelegenheid.
Van functieloos naar biodivers
Grasvelden die niet of nauwelijks worden gebruikt voor recreatie en waarschijnlijk ook niet in de toekomst, komen in aanmerking voor deze metamorfose naar ruig gras of berm. Belangrijk is wel dat er geen onveilige situatie ontstaat, bijvoorbeeld voor het verkeer. Als er bomen staan die voor veel zaailingen (nakomelingen) zorgen, is ruig gras juist minder geschikt.
Nu vaker maaien, later meer kruiden en bloemen
De metamorfose van grasveld naar ruig gras of wilde berm gaat niet altijd even snel. Dit hangt af van de bodem: als die voedselrijk is, groeien er veel grassen terwijl bloeiende kruiden juist van voedselarme bodem houden. Hiervoor moet de bodem eerst verschralen. Door het gras vaker te maaien en af te voeren, wordt zo veel mogelijk energie uit de grond gehaald. Door dit jaren achter elkaar te herhalen wordt de bodem steeds schraler waardoor de grasbegroeiing afneemt en de (bloeiende) kruiden toenemen. Hierdoor wordt de berm steeds waardevoller voor bijvoorbeeld insecten.
Plannen voor volgend jaar
Nu het maaiseizoen afloopt, wordt bekeken hoe het is gegaan en of er nog meer gazons kunnen worden omgevormd en of de maaifrequentie bijgesteld moet worden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het aanmeldformulier staat helemaal onderaan de pagina.

naar aanmeldformulier