Energie

Bijeenkomst energietransitie voor bedrijven

De gemeente Leiden werkt al enkele jaren samen met bedrijven en inwoners aan besparing en verduurzaming van energie. De energietransitie is niet alleen een noodzaak, maar biedt ook kansen voor economische groei en werkgelegenheid. Om meer de diepte in te kunnen gaan, willen we de discussie toespitsen op één deelgebied in Leiden, namelijk Leiden Zuid-West. Het is de wijk waar de gemeente Leiden in haar ‘Route naar aardgasvrij Leiden’ als eerste aan de slag is gegaan.

Datum: 25 april 2018
Tijd:  19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouwweg 14 in Leiden.

Op de bijeenkomst van 25 april komt het volgende aan de orde:

  • Korte introductie van wat de gemeente wil bereiken, onder meer vastgelegd in de Leidse Warmtevisie. Hierin is Zuid-West benoemd als eerste aardgasvrije wijk door onder meer uitbreiding van het warmtenet en all electric oplossingen. We geven ook uitleg over de gemeentelijke duurzaamheidsfondsen.
  • Bedrijven aan het woord: een ronde langs bedrijven die met uitdagende projecten aan de slag gaan in de woningbouw, maar ook in bedrijfsgebouwen.
  • Discussie over kansen om energietransitie in Leiden Zuid-West te versnellen door in te gaan op energiebesparing, beter benutten van warmte, inpassen van zonne-energie, wellicht aardwarmte en andere opties. We proberen het op de avond zo concreet mogelijk op de kaart te zetten. Ook horen we graag wat er volgens u nodig is in de sfeer van kennis, middelen, communicatie, regelgeving en samenwerking.
  • Samen enkele projecten benoemen waar de versnelling concreet wordt uitgevoerd. Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om deze kansen uit te werken met mensen die er dagelijks mee te maken hebben in de praktijk. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de uitgenodigde bedrijven en instanties.

Aanmelden kan tot en met 19 april a.s. via L.Mack@leiden.nl met vermelding van de namens uw bedrijf/organisatie aanwezige persoon en telefoonnummer. Indien u over een project wilt vertellen, verzoek ik u dat in uw mailbericht te vermelden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief